Gymnasieplikt löser inte problemet

Nu kommer mer kritik mot regeringens förslag på obligatorisk gymnasieplikt. I en krönika på Expressens ledarsida, "Gymnasieplikt är fel väg att gå"länk till annan webbplats, skriver Gunnar Wetterberg, tidigare bland annat samhällschef på Saco, att Socialdemokraternas och Miljöpartiets överenskommelse om att förlänga skolplikten är välmenande, men riskerar att bli förödande.

Publicerad Av

"Idag har 25-30 procent i varje årskull svårt att ta sig igenom gymnasiet, och tio procent misslyckas helt. Det är inte troligt att andelen går att pressa till noll på många år än. Om den halveras till fem procent vore det ett stort framsteg – men om gymnasienormen därmed blir ännu starkare, hur ska det gå för dem som inte lever upp till den?

Man kan leda hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka. Skolplikten kan trycka in alla ungdomar i skolan, men inte ge dem lusten att lära. Tvärtom: den som inte är motiverad, den som ständigt misslyckas där han inte vill vara, riskerar att få sitt självförtroende knäckt får lång tid framöver."

Wetterberg inser att samhället är på väg mot ett arbetsliv där allt fler arbetsgivare kräver gymnasium av de sökande. Men ändå anser han att ett obligatorium inte skulle lösa ungdomsarbetslösheten.

"Innan skolplikten förlängs måste skolan fungera bättre än den gör i dag. Om 97 procent i varje årskull går vidare till gymnasiet, om 97 procent av de 97 procenten också klarar det – ja, då gör staten antagligen de återstående fem-sex procenten en tjänst genom att förlänga skolplikten.

Då har man de resurser som krävs för att hjälpa dem. Men så länge det strular för 25-30 procent av varje årskull, då är gymnasiet ännu inte redo för det stora åtagande som en förlängning innebär."

Wetterbergs lösningar är stället:

  • Den långsiktiga lärarrekryteringen måste förbättras. Lönerna är avgörande.
  • Skolan måste få behöriga lärare från andra håll. Civilingenjörer och andra med ämneskunskaperna ska kunna bli behöriga efter ett halvårs praktisk-pedagogisk utbildning.
  • Barn med tidiga problem i förskolan och ungdomar som först sent i skolåldern kommit till Sverige måste få hjälp av kvalificerade specialpedagoger.

Även Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson är inne på samma spår i en debattartikel på SVT Opinion, "Obligatorisk gymnasieskola löser inte problemen"länk till annan webbplats.

"För Lärarnas Riksförbund är det tydligt att gymnasieskolan kommer att fortsätta att ha svårt att klara av sitt uppdrag, om inte grundskolan fungerar.

Skolsatsningarna måste riktas direkt mot grundskolan, och då i synnerhet mot lågstadiet.

Här är de uttalade ambitionerna om att alla elever snabbt ska få rätt stöd lovvärda.

Om inte elever i behov av särskilt stöd får den pedagogiska hjälp de behöver i grundskolan, är det för sent att tvinga i gymnasieskolan. Problem i grundskolan ska lösas inom ramen för just grundskolan.

Allt fler ser ett ökat statligt ansvar för skolan som nödvändigt för att minska klyftorna. I veckan gick LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ut med detta budskap. Lärarnas Riksförbund har länge påpekat behovet av tydlig statlig nationell finansiering av skolan för att stärka likvärdigheten. Dagens system fungerar inte."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla