Lärare ger goda råd till utbildningsministern

Allt fler lärare börjar höras i debatten. Det är glädjande att fler lärare tar sig plats i media och på debatt- och opinionssidor.

Publicerad Av

Denna gång läser vi vad Lisa Eklöv skriver på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon är medlem i Lärarnas Riksförbund och aretemeriterad förstelärare i filosofi och naturkunskap på Kärrtorps Gymnasium i Stockholm.

I "Brev från en lärare till den nya utbildningsministern"länk till annan webbplats skriver hon bland annat följande:

"Vilken komplex utmaning och chans till omdaning du fått! Uppdraget är avancerat då skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ideologi göre sig alltså inte så mycket besvär i sammanhanget, eller?
Att erfarenheten ska vara beprövad hindrar oss ibland att testa nytt, men ett tips är att förvalta den breda kompetens som faktiskt finns på skolområdet. Professor Per Thullberg som leder Skolforskningsinstitutet har säkert en del att bistå dig med.
Snegla gärna på andra länder, men utgå från att deras läroplan är olik vår, sprungen ur en annan kontext. Använd vår inhemska kompetens – här är tips på några engagerade och kloka personer du kan bjuda in till samtal. De har inspirerat mig i min lärargärning i att förstå skolans utmaningar och omsätta förståelsen till konstruktiv praktik." 

Lisa Eklöv lyfter fram bland andra professorn Inger Enkvist, dramapedagogen Agneta Josephson, professorn Torkel Klingberg och författaren och skolutvecklaren Per Kornhall.

Hon avslutar sin text med följande:"I regeringsförklaringen talades om elevers kunskapstörst. Långt törstigare är vi lärare efter kraftfullt ledarskap. Försvarshögskolans välrenommerade ledarskapsutbildning UGL (en femdagarskurs) för alla Sveriges skolledare och lärare tror jag skulle vara en tämligen kostnadseffektiv, och välgörande insats.
Och kom ihåg, vi måste möta eleven där hen är och inte där vi önskar att hen vore."

Vi får hoppas att politiker och skolansvariga läser denna skarpa text och att den sprids i sociala medier.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla