Lärarna måste få ägna sig åt kunskapsuppdraget

Alla som arbetar i skolan vet om hur det ligger till. Nämligen att lärare får ägna sin arbetstid åt så mycket annat än att undervisa eleverna och planera och följa upp lektionerna. Istället installerar de datorprogram, städar klassrum, mejlar föräldrar och har möten med kuratorer.

Publicerad Av

I Dagens Nyheters artikel "Lärarnas arbetstid fylls utanför lektionssalarna"länk till annan webbplats  läser vi om sju högstadielärare från olika delar av landet som klockat sin arbetstid, minut för minut. Resultatet visar att flera av dem lägger över en tredjedel av arbetsveckan på de "osynliga" arbetsuppgifterna.

Läraren Martin Larsson på Vallåsskolan i Halmstad, som ägnade över 40 procent av sin arbetsvecka åt annat än undervisning, säger till tidningen:

”Jag blev faktiskt lite chockad att det var så pass mycket tid som gick åt till annat”.

Vi påminner om att förra året vann Lärarnas Riksförbund Stockholm mot den kommunala arbetsgivarenlänk till annan webbplats i huvudstaden, som ålades att böta två miljoner kronor om man inte vidtog åtgärder för att lätta på lärarnas orimliga arbetsbörda. Ännu tycks det inte ha lett till några konkreta resultat. Ordföranden i LR Stockholm, Ragnar Sjölander, säger idag krasst till bloggen om arbetsgivarnas insats:

"De har byggt en apparat med processer kring arbetsmiljön, men lärarna märker föga förbättringar eller i värsta fall bara försämringar.

Och Lärarnas Riksförbund fortsätter kampen. Idag kan vi också lyssna på ett inslag i Sveriges Radio från Karlshamn, "Stress får lärarfacken att sätta ner foten"länk till annan webbplats.

I regeringsförklaringen skrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet att lärares administrativa börda ska minska under den kommande mandatperioden. Hur det kommer att se ut presenteras i statsbudgeten inom kort. Tidigare har det talats om att anställa fler lärare, men också annan personal, som specialpedagoger, elevhälsa eller administratörer.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger till DN att han välkomnar politikernas förslag om att minska på dokumentationskraven men han ser också risker i att arbetsgivare i stället tar chansen att utöka undervisningstiden med fler klasser eller elever.

”Då vet vi inte längre vad vi vunnit på att minska dokumentationen. Jag anser att en begränsning av undervisningstiden måste till för att förändringarna ska få effekt på kvaliteten i skolan”, säger Bo Jansson som får medhåll av flera lärare.

Skolverket gjorde en ambitiös genomgång 2012 av hur lärarnas arbetstid såg ut i rapporten "Lärarnas yrkesvardag".

Bo Jansson och Gustav Fridolin har tidigare gått ut och krävt att lärare ska få ägna mer tid åt undervisning och mindre åt administration. Se debattartikeln i Aftonbladet, ”Ge lärarna möjlighet att göra sitt jobb”länk till annan webbplats.

Där skrev man:

”Undervisning är lärares huvuduppdrag, och att den ska fredas för att kunna hålla högsta kvalitet. Lärares tid att förbereda sina lektioner, såväl ensam som kollegialt, och att göra det efterarbete som behövs med spontana samtal med elever och allt annat som sker vid sidan av lektionstillfället måste öka. På sikt är det rimligt att lärare ska ha lika mycket tid till det arbete som gör att undervisningen håller hög kvalitet, som den tid man har till lektionsgenomförandet.

Ansvariga måste ha modet att förhålla sig till den bild av läraryrket som då framträder och bestämma sig för att ta bort uppgifter och överlåta uppgifter till andra kompetenser i skolan. Det krävs att balansen mellan läraruppdragets olika delar säkras.”

Nu är det upp till bevis för regeringen och för utbildningsminister Gustav Fridolin.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla