Blundar ansvariga för att lärare måste vara behöriga och legitimerade?

Går det att få en skola där alla lärare är behöriga? Ja, det är Lärarnas Riksförbunds övertygelse. Men det kräver då att arbetsgivarna, skolans huvudmän i kommuner och fristående skolor, verkligen tar sitt ansvar och satsar tillräckliga resurser.

Publicerad Av

Från den 1 juli nästa år får endast legitimerade lärare vara tillsvidareanställda i skolan. Hur har man egentligen använt tiden sedan 2011, då det blev klart att lärare måste vara utbildade och behöriga? Inte särskilt framsynt. Hur många ansvariga tjänstemän och fristående skolor har inventerat utbildning och kompetens hos sina lärare och sedan sett till att lärarna fortbildas och blir behöriga? Tydligen alldeles för få.

Just nu pågår en intressant debatt om detta. Riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) gick häromveckan ut i en debattartikel i Skolvärlden där han kritiserade SKL för att vilja förminska problemen. I "Att nu dra i handbromsen vore förödande"länk till annan webbplats skriver han:

"Många är förvånade och överraskade över att Sveriges skolor har så många obehöriga lärare som undervisar. Nu går också Sveriges kommuner och landstings vd Håkan Sörman ut och tonar ner problemet med lärarbrist.

Detta är allvarligt. Problemet är än större om man studerar ämnesbehörigheten hos lärarna. Matematik är ett klassiskt exempel, inte minst i grundskolans högstadium där allt för många elever undervisas av obehöriga lärare eller lärare med pedagogisk examen, men utan ämnesbehörighet i matematik. Det är tyvärr vanligt med inställda lektioner eller eget arbete när skolan inte hittar rätt kompetens."

Haddad påminner att Skolverket för över tio år sedan larmade om kompetensbristen i skolan, men att huvudmännen – de fristående skolorna och kommunerna – inte tagit sitt arbetsgivaransvar på allvar när det gäller fortbildning och bemanning. I SKL:s vd Håkan Sörmans replik, "Vi drar inte i handbromsen – tvärtom"länk till annan webbplats läser vi:

"Det händer mycket positivt med läraryrket. Lärare jobbar mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och många lärare har haft en god löneutveckling. Allt fler söker till lärarutbildningarna och varannan ung person kan tänka sig att jobba i skolan. Det är oerhört angeläget att den här positiva utvecklingen fortsätter. De svårigheter att rekrytera legitimerade i lärare som finns i vissa ämnen kan vi inte bortse ifrån, men åtgärderna underlättas inte om beskrivningen av skolan är onödigt alarmistisk."

Visst är det glädjande att Håkan Sörman, är så positiv. Men tyvärr finns det skäl till oro. Den som läser i media runtom i landet om hur lärarförsörjningen ska klaras får en annan bild av verkligheten. Ett exempel från Söderhamn, "Stort lärarvarsel att vänta i höst"länk till annan webbplats.

I Söderhamn inleds förhandlingar med facket om varsel som kommer gå ut i höst. Det naturliga hade kanske varit att redan för tre år sedan börja fortbilda de lärare som man anställt utan att dessa har tillräcklig utbildning och ämneskompetens. Istället har man skjutit problemen framför sig och använt övergångsperioden för att bara låta de legitimationslösa lärarna jobba kvar som vanligt.

Idag är tre av tio lärare obehörigalänk till annan webbplats enligt nya siffror från Skolverket, som SvD berättade om tidigare i höstas. Läs också i nya numret av Skolvärldenlänk till annan webbplats om situationen med obehöriga lärare och med siffror län för län och ämne för ämne.

Om åtta månader är alltså övergångsperioden över. Därefter kommer lärare som, med några undantag, saknar legitimation inte få vara tillsvidareanställda.

Håkan Sörmans till synes starka tillförsikt är inte helt lättbegriplig.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla