Lärarna en av de viktigaste samhällsaktörerna

Lärare är ofta samhällsengagerade, många gånger visar det sig att riksdagsledamöter har en bakgrund som utbildade och yrkesverksamma lärare.

Publicerad Av

Det är därför roligt att se att just Lärarnas Riksförbund finns nominerade i Samhällsaktörernaslänk till annan webbplats omröstning om de framgångsrikaste opinionsbildande insatserna under de senaste 25 åren.

Det är den omtalade kampanjen Sverige börjar i skolan, som lyfts fram. Det var en kampanj som Lärarnas Riksförbund drev inför valet 1998 med krav på högre lärarlöner och bättre villkor i skolan. Den bidrog till att skolfrågan hamnade på den politiska dagordningen som en valvinnande fråga och de flesta partier gick till val på höjda lärarlöner.

Idag kan vi se att den också faktiskt grundlagt det som sedan följde, när det gäller att förändra svensk skola mot ett starkare kunskapsfokus och lyfta lärarnas betydelse.

Det var med denna kampanj som Lärarnas Riksförbund började den opinionsbildning och det långsiktiga arbete som nu lett fram till att skolan var den absolut viktigaste frågan i valet 2014. Ett arbete som också förhoppningsvis kommer leda till en uppvärdering av lärarnas löner och arbetsvillkor.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla