Sent ska syndaren vakna

Konsekvenserna av årtiondens nonchalans med behörighet och krav på utbildning i rätt skolform har skapat ett stort problem för arbetsgivarna i svensk skola.

Publicerad Av

De kommunala och fristående huvudmännen har år ut och år in fortsatt ha obehöriga som arbetar som lärare utan att satsa på fortbildning för denna personal. Men det straffar sig nu när lärarlegitimationsreformen slår till med full kraft från och med den 1 juli 2015. Fram till dess har särskilda övergångsregler gällt.

Kommunerna och friskolorna har alltså haft fyra år på sig att inventera kompetensprofiler, behörighet och anpassa sig för att fortbilda sina anställda. Ändå står vi här i en situation där mängder av lärare kommer i kläm. När det gäller lärare som är lärarutbildade men i "fel" kombinationer eller ämnen så är det det faktiskt helt oacceptabelt. Det hade varit så lätt att rätta till.

Ordspråket "Som man sår får man skörda" känns ovanligt passande.

Idag kan vi se i SVT lyfter fram problemet i ett nyhetsinslaglänk till annan webbplats. Där sägs att kravet på legitimation försvårat för lärare att få jobb, och nu krävs att "staten tar sitt ansvar". Alltså att staten tar det ansvar som huvudmännen inte har klarat av att ta. Det sägs vidare att legitimationsreformen gick för fort. Att det var för kort tid mellan 2011 och 2015.

Beslutet i riksdagen välkomnades av hela Skolsverige som ett sätt att höja kvalitén i skolan och stärka lärarprofessionen. Reformen innebär bland annat att lärare utan behörighet och legitimation inte får sätta betyg.

Att det nu kommer krav på att staten ska gå in och betala för att lärare som inte har behörighet ska få det visar återigen på att dagens ansvariga för skolan inte har vad som krävs. Och visst är det förståeligt att en kommun med knappa resurser inte har fokus på långsiktigt ansvarstagande för lärares utbildning och fortbildning eller ens för skolans kvalitet.

Föga förvånande håller man på Sveriges Kommuner och Landsting med om att staten borde gå in och betala mer. Fortfarande vill man inte ta det fulla ansvaret för skolan och för att eleverna ska möta lärare som är utbildade och behöriga i rätt skolform och ämne.

Frågan är vilka argument det nu finns kvar mot att staten ska ta det fulla ansvaret för skolans och styrning och finansering?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla