Bra att nationella proven förändras

Mindre administration och mer tid för eleverna. Det hoppas Lärarnas Riksförbund ska bli resultatet av den översyn av de nationella proven som regeringen aviserar. Förbundet har länge förordat central rättning och med digitaliserade nationella prov kan det bli en verklighet.

Publicerad Av

Skolverket har redovisat resultaten från de nationella proven. Det visar sig att engelska fortsätter vara niondeklassarnas bästa ämne. Men i ämnen som kemi, matematik och fysik går det sämre. Nu ska proven läggas tidigare på läsåret så att skolorna har längre tid på sig att fånga upp en elev som presterar svagt.

Nu meddelar också utbildningsminister Gustav Fridolin att det kommer flera förändringar av de nationella proven i skolan. I Ekotlänk till annan webbplats berättade han att regeringen kommer att göra en översyn med syfte att minska lärarnas administration och att proven ska göra större nytta.

Lärarnas Riksförbund säger i ett pressmeddelande i dag att de nationella proven bör spridas över längre tid och inte tynga vårterminen i årskurs 3, 6 och i synnerhet årskurs 9.

”Syftet med de nationella proven är angeläget – att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, samt ge en bild av hur väl kunskapskraven uppfylls på såväl klassrumsnivå som skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Det bör dock övervägas i hur många ämnen nationella prov behövs för att säkerställa likvärdighet i betygsättningen", säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

I Svenska Dagbladet kommenterarlänk till annan webbplats skolreportern Maria Sundén resultaten från de nationella proven och svarar på frågan om det går göra något åt skillnaderna mellan skolor och kommuner:

”Resultaten på nationella proven borde användas som en indikation på var skolan behöver sätta in större resurser.
Det finns samtidigt gott om skolor som varken har en hög andel barn som ännu inte behärskar språket eller många elever som behöver särskilt stöd - och som ändå inte lyckas nå höga resultat på proven.
De behöver nu ta sig en tankeställare.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla