Bilder från en orolig och tudelad skola

”Ett lysande reportage.” ”Så otroligt bra, journalistik när den är som bäst!!” Eller ”pseudojournalistik i ett försök att väcka uppmärksamhet”.

Publicerad Av

Ja, rösterna går isär efter tidningen Metros besök i skolans verklighet där reportern Karolina Skoglund börjat som elev i högstadiet i tre olika skolor i Stockholms län under tre dagar.

Tveklöst är ”Efter larmrapporterna: Metros reporter började i högstadiet” en ögonöppnare för de som inte bekantat sig med skolan inifrån de senaste åren.

Läs själv och döm själv! Men glöm inte att det finns skolor som är raka motsatsen till oron och stöket och böket vi ser här. Det stora problemet i svensk skola är just dessa stora skillnader i kvalitet, i studiero och i lärares möjligheter att genomföra sitt uppdrag som de vill och strävar efter.

Utbildningsminister Gustav Fridolin intervjuas i anslutning till artikeln och han säger att vi måste lita på lärarna. Och så säger han något som är värt att tänka vidare på:

”Sedan jag fått det här jobbet har jag fått frågor om vilka läxor man som lärare ska ge, vilka verktyg ska man använda på lektionen och hur man ska ordna en skolavslutning. Vårdministern har aldrig haft en fråga om vilken remiss man ska ge och vilka instrument ska en kirurg använda. Man räknar med att professionen. I skolan är det som att vi alla har rätt att gå in och säga hur man ska göra.”

Låt oss avsluta med en av många läsarkommentarer:

”Var är föräldrarna i det hela? Litar alla på att skolan ska uppfostra och ge viktiga värderingar åt våra ungdomar? Skolans jobb är att utbilda, inte uppfostra!!”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla