Tolerans, respekt och fasthet

Mycket klokt sägs i dag på debattsidorna om tolerans och öppenhet. I Aftonbladet läser vi en intressant debattartikel ”Skolan måste tolerera även extrema åsikter”länk till annan webbplats av Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Publicerad Av

Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet, Kungälvs kommun, Roger Säljö, professor i pedagogik och dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Anna-Karin Wyndhamn, gymnasielärare fil.dr. i pedagogiskt arbete Göteborgs universitet.

De skriver om hur skolorna ska hantera elever med extremnationalistiska idéer. Och samtidigt tar de upp frågan om hur det öppna toleranta samhället vi vill se ska skyddas och långsiktigt bevaras. Nyckelordet är respekt och fasthet. Respektera meningsmotståndarna, men försök förstå de intoleranta, och stå samtidigt fast vid dina åsikter och argumentera och diskutera. Intolerans måste bemötas – inte tystas ned.

"I skolan och i det politiska samtalet behöver vi mer av en empatisk nyfikenhet för att förstå de invandrarfientliga åsikterna. Detta betyder inte alls att man skall hålla med men däremot förstå varifrån de hämtar sin näring."

Och:

"Man kan inte bemöta den intolerante med mer intolerans. Vi måste våga lyssna och försöka förstå varför vissa åsikter växer fram och finner fäste. Endast så kan demokratin utvecklas."

Tidningen Skolvärlden lyfter fram samma fråga genom en intervju med Toleransprojektets grundare Christer Mattsson där han förklarar:

"Att bemöta främlingsfientliga åsikter med aggression och fördömanden fungerar inte, varken i skolan eller i rikspolitiken. Det menar. När skolan försöker motverka intolerans genom att fördöma elevernas åsikter är risken stor eleverna istället stärks i sin övertygelse."

Och i Expressen läser vi i dag också en mycket bra debattartikel av Eli Göndör, religionshistoriker med inriktning på islamologi och Mellanöstern. I ”Kampen om islams framtid sker nu”länk till annan webbplats resonerar han kring att vi inte kan klumpa ihop olika religiösa utövare, som muslimer, som våldsamma och hotfulla.

”Ingen vinner något på att definiera våld som utförs i islams namn som icke-religiöst eller något som inte har med islam att göra. Ingen vinner heller något på att se religion eller islam som något entydigt gott eller ont. Däremot bör förståelsen av fenomenet leda till att en annan skiljelinje upprättas än den som förövarna försöker tvinga på oss. Den skiljelinjen går inte mellan religiöst och sekulärt eller mellan muslimer och andra. I stället borde den gå mellan dem som är för det fria och öppna samhället på ena sidan. Och på andra sidan dem som strävar efter motsatsen.”

Det som förenar dessa inlägg är insikten om att det öppna samhället bara kan försvaras med kunskap öppenhet och respekt. Så kan det samhälle vi vill se upprätthållas.

Inte genom att vägra förstå – och inte genom att vägra kämpa för frihet och de värden som vi värdesätter. Och vi kan se att skolan är den bästa arenan och mötesplatsen för att vi gemensamt ska kunna gå framåt.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla