Lärarna vill driva skolutvecklingen

”Nu har forskningen kommit fram till vad som är den viktigaste orsaken till att resultaten i skolan sjunker. Det är lärarna som är orsaken.”

Publicerad Av

Så citerar kemi- och matematikläraren Johan Strandqvist en rektor i ett tänkvärt inlägglänk till annan webbplats som publiceras idag av nättidningen Skolan och Samhället och där han understryker att det behövs både satsningar på strukturreformer och satsningar om lärarna.

"Det kan tyckas konstigt att ta en diskussion om att lärarna är viktiga. Stötta lärarna och se till att de utvecklas i sin profession låter väl alldeles utmärkt. Jag var till en början med på tåget, men när det blev som ett mantra och när det började bli ett argument för att inte titta på effekterna av mer strukturella förändringar som gjorts och som behöver göras. Det är visat att den viktigaste faktorn för framgångsrika skolor är elevernas egna förutsättningar för lärande, t.ex. deras socioekonomiska bakgrund, deras redan tillägnade kunskaper. Det blir betydligt lättare att hänföra allt till lärarnas kompetens än att ta tag i hur samhället utanför skolan är organiserat."

Strandqvist lyfter fram de utbildningsorganisatoriska förändringar man gjort i Ontario, Kanada som kan sammanfattas i sex punkter som alla handlar om hur forskning och beprövad erfarenhet ska kunna föras ut och leda skolutvecklingen. Han skriver:

"Vi lärare är beredda att vara aktiva i skolutvecklingen, men inte som passiva mottagare av beslut om visioner och mål för skolan som tagits av ledningen i toppen av organisationen. Vi vill vara de som driver skolutvecklingen, men då utifrån de bevis som tas fram inom ramen för den verksamhet vi är verksamma i och som anpassats efter de förutsättningar vår verksamhet har."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla