Skräckskildring av arbetsmiljön i skolan

”Dagen börjar med att ett flertal kommer för sent och stör oss som redan är på plats. Sedan präglas lektionerna av tjo och stim.

Publicerad Av

Ett flertal tar inte hänsyn för andras arbetsro och användandet av sociala medier är inte ovanligt. Det är en massa spring från lektionerna och vanligt småprat är inte ovanligt.

Man tar absolut inte hänsyn till andra elever, lärare eller den arbetsmiljö som ska finnas i skolan.

Glåpord flyger genom klassrummet oftast på nedvärderande sätt. Oftast mot homosexuella och människor med annan etnicitet. Ljudnivån är väldigt hög så arbetsron är minimal.

Varje lektion börjar försent på grund av försenade elever och idag smälldes en raket ut ur klassrummet. Eleverna verkar inte förstå att innehav av fyrverkeri som minderårig är olagligt. De har inte heller förståelse för att fyrverkeri kan skada andra människor.

Ingen verkar ta detta på allvar men det måste tas tag i då detta är vår vardag. På en vanlig arbetsplats skulle detta aldrig få försiggå utan åtgärder. Är detta hur skolans verksamhet ska bedrivas?

9:onde klassare från södra delen av Kungsbacka kommun"

Vi läser detta brev i Kungsbacka-Posten som fått det sänt till redaktionen från en desperat elev. (Artikeln finns endast i papperstidningen.) Ovanstående skildring visar en arbetsplats som rätt och slätt bryter mot arbetsmiljölagen, men som vi nog många delvis (tyvärr) kan känna igen.

Eleven vill vara anonym, men säger i en intervju som tidningen gjort att ”lärarna har nästan gett upp, elever använder ord mot dem som ingen ska behöva ta emot”.

”Att kalla någon bögjävel är ett helt normalt tilltalsord i klassrummet. Ingen tänker på att det inte är något onormalt med att vara bög eller vara född i ett annat land.”

”Lärarna kan inte göra något, kontaktar de föräldrarna så ringer föräldrarna snart tillbaka och är förbannade. Jag tror inte lärarna vågar ta tag i problemen.”

Örjan Modén, fackombud på Lärarnas Riksförbund i kommunen, är mycket bekymrad och kommenterar till tidningen:

”Om den här eleven har det som det beskrivs i texten så är det helt oacceptabelt. Så här ska det inte få vara. Och svordomar och tillmälen som detta står garanterat i strid med värdegrunden.”

Han menar att skyddsombudet borde kopplas in för att se över situationen. Men mycket ansvar måste också läggas på föräldrarollen.

”Elever som beter sig så här och använder sådana här omdömen om varandra, man undrar ju vad de har med sig hemifrån. Och föräldrarna kanske måste få veta hur deras barn beter sig i klassrummet”, säger Örjan Modén.

En inte så uppmuntrande ögonblicksbild av svensk skola 2015.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla