Föräldrar som stjälper mer än hjälper

I Gomorron Sverige i dag togs en omdiskuterad fråga upp till diskussion. Det handlade om en del föräldrars engagemang som kanske stjälper snarare än hjälper skolan.

Publicerad Av

Läraren Helena von Schantz (även ordförande för Språklärarnas Riksförbund) menar att en del föräldrar lägger sig i skolans arbete för mycket – eller i alla fall på fel sätt. Hon menar att föräldraengagemanget alltför ofta leds fel, och att maktbalansen har rubbats från skolan till föräldrarna.

Bäst vore att maktbalansen är jämnare, att föräldrar och lärare samverkar. Det är något som försvåras av att föräldrar idag är kunder i skolan. Och kunden ska ju alltid ha rätt …

Läs Helena von Schantzs uppmärksammade artikel på SVT Opinion, ”Föräldrarna stressar lärarna”länk till annan webbplats, där utvecklar hon sina tankar mer. Den artikeln var i sin tur en reaktion på en rapport från Arbetsmiljöverket som bland annat lyfts framlänk till annan webbplats i Dagens Nyheter.

Granskningen visade exempelvis att föräldrars sms och telefonsamtal blivit en tung stressfaktor för lärarna i Stockholms skolor. Arbetsmiljöverket konstaterade också att det görs för lite från arbetsgivarna för att motverka stress och hög arbetsbelastning.

Helena von Schantz samtalade om detta med Tommy Lindström, ordförande Föräldraalliansen. Lindström menade att skolan behöver strategier för att hantera föräldrarna, något han inte tycker finns i dag.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla