Ta ansvar för kommande lärarbrist

Under lång tid har Lärarnas Riksförbund varnat ansvariga för att det inte kommer att finnas behöriga utbildade lärare i enskilda ämnen. Det finns en lärarbrist som blivit skarpare då det krävs att lärare är utbildade och behöriga i de ämnen de undervisar i.

Publicerad Av

Nyligen skrev Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Bristen på lärare i svensk skola är alarmerande. Under de närmaste tio åren kommer 500 NO-lärare per år att gå i pension samtidigt som extremt få lärarstudenter väljer exempelvis fysik eller kemi. Under tiden växer elevkullarna. Det här är en ekvation som inte går ihop. De utbildade lärarna kommer bara räcka till vissa elever."

Redan 2013 var Bo Jansson ute och varnade när förbundet sammanställt siffror och såg vart utvecklingen var på väg i enskilda ämnen.

SCB:s ”Trender och Prognoser” från december förra året som uppmärksammas i media igen visar att det år 2025 kan komma att saknas 65 000 lärare.

Läget är mycket bekymmersamt för Sverige som nation. De kommunala och fristående huvudmännen måste satsa på kraftigt höjda lärarlöner och på att få behöriga och utbildade lärare att återvända till läraryrket.

Det krävs att huvudmännen tar sitt fulla ansvar som arbetsgivare och satsar på lärarnas löner och arbetsförhållanden. Lärare måste få förutsättningar att göra sitt jobb. Men det måste också finnas utbildade och behöriga lärare som kan göra detta - för såväl individ som för samhälle - helt avgörande arbete.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla