Lärarnas Riksförbund pressar politiker om stressen

Under förra veckan kunde vi åter läsa om att Lärarnas Riksförbund lyfter frågan om lärarnas arbetsmiljö och möjligheter att kunna utföra sitt samhällsviktiga uppdrag.

Förbundet har pressat politiker och ansvariga tjänstemän runtom i landet. Särskilt mycket uppmärksamhet har man fått i Stockholm, men också i Lund.

I den årliga arbetsmiljörapporten från kommunföreningen i Lund kan man glädjande nog nu se vissa siffror som är bättre, för första gången. Men fortfarande finns det stora problem för en pressad och stressad lärarkår.

Det mediala trycket började med några artiklar i Sydsvenskanlänk till annan webbplats som berättade om resultaten från den nya enkäten om lärarnas arbetsmiljö, "En strimma av hopp". Mot slutet av veckan kom så politikernas kommenterar till resultatet av enkäten. Såväl i Sydsvenskanlänk till annan webbplats som i Skånskan.

Lärarnas Riksförbunds arbete ger resultat. Genom att ha grundat med tre gedigna undersökningar tidigare år så tycks det tydligt att det politiska styret vill förbättra lärarnas situation. Lärarnas Riksförbunds ombud, Robert Jivegård och Lena Arnesen i Lund, kan vara nöjda med uppmärksamheten.

Vi får se hur långt det räcker denna gång. Politikerna vet i alla fall att de har ett fackförbund som håller koll på hur de agerar. Och som pressar på, i konstruktiv anda.