Varför så sena stödinsatser?

Finland är förebilden för stödinsatserna som behövs i den svenska skolan.

”En läsaskrivaräknagaranti är sannolikt en av de effektivaste åtgärderna för att höja skolresultaten. Frågan är bara varför den kommer först nu.”

Svenska Dagbladets skolreporter Maria Sundén Jelmini funderar i ”Senkommet uppvaknande om elevstöd”länk till annan webbplats på varför Sverige varit så sent med att satsa på tidigt stöd i skolan, när hon nu åker runt i Finland för att se hur skolan fungerar där.

Liksom Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson undrar hon varför det dröjer så länge för politikerna att införa den garanti för grundläggande kunskaper som Gustav Fridolin berättade om i veckan.

Det är nämligen Finland som är förebilden för den läsaskrivaräknagaranti som regeringen presenterade på onsdagen. Svårigheter i räkning och läsning upptäcks tidigt och resurser sätts in omedelbart. Sedan några år tillbaka är det också lag på att skolorna ska arbeta för att upptäcka svårigheter tidigt.

I Finland är det inte skambelagt att få hjälp och stöd. I den skola SvD besöker är det en dryg tiondel av skolans elever får specialstöd någon gång.

Det är just det tidiga stödet och en snabb identifiering av elever med stödbehov, som experterna, forskare, rektorer och lärare i Finland lyfter fram som en av de faktorer som gör den finländska skolan så framgångsrik.

Jo, majoriteten av stödinsatserna i Finland har skett i just årskurs 1 och 2 - i Sverige sker de i årskurs 8 och 9.