Företagen ratar kommunskolan

Företagen anser att den kommunala skolan inte håller måttet. Inte heller de fristående alternativen räcker till. I det nya numret av Skolvärldenlänk till annan webbplats läser vi om flera exempel på företagssponsring där den gemensamma nämnaren är ett missnöje med den kommunala skolan på orten.

Publicerad Av

Det är välgörande och kanske nödvändigt. Men är det långsiktigt hållbart att pengar från näringslivet går direkt in i skolan?

Motivet är mycket förståeligt. Lokala företag vill säkra tillgången till arbetskraft och skapa en bra skola på orten. Och för kommunerna innebär sponsringen en möjlighet till extra satsningar. Men det betyder också att det vi egentligen ser är en skoningslös kritik av de egna kommunala skolorna:

”Vi var inte nöjda med den utbildning som det kommunala gymnasiet gav. De som gick ut därifrån var inte anställningsbara”, säger Per Sjöberg, vd på en av Sandviks skolor, till tidningen.

”Vi vill ha Sveriges bästa skola. För oss är det en rekryteringsfråga. De flesta av eleverna kommer till oss eller något företag som är underleverantör till oss”, säger Lars Gavelin på LKAB.

”Älmhult är hjärtat av Ikea och vår företagskultur. Om vi ska kunna få den kompetens vi behöver måste Älmhult vara en attraktiv bostadsort”, säger Gudmund Vollbrecht, senior advisor på Ikea.

Så länge skolor drivs och sponsras av stora företag som upplevs som trygga, pålitliga och ”goda” som Peab, IKEA eller LKAB så finns det nog en acceptans bland medborgarna. Men vad ska vi säga när ett religiöst samfund eller politiskt parti vill driva skola? Det är frågan.

Och vad händer med de orter som inte har ett företag som vill satsa på skolan? Vad händer med det nationella ansvaret för likvärdigheten?

Läs artiklarna i Skolvärlden:

Tack för pengarna, Ikea!länk till annan webbplats

Tack för skolorna, LKAB!länk till annan webbplats

Fritt fram för guldkantenlänk till annan webbplats


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla