Satsningar på lärarlöner måste fortsätta

Under flera år har pressen på arbetsgivarna inom skolans område tilltagit i styrka. Alltfler har insett att det krävs satsningar på lärarnas löner och arbetsvillkor för att svensk skola ska kunna lyftas ur det allvarliga läge man befinner sig i efter ett två årtionden av splittrat skolansvar.

Publicerad Av

Det har varit allt mer uppenbart att det kommunala huvudmannaskapet och de fristående skolhuvudmännen inte förmått ta det nationella ansvaret för skolan. Därmed har likvärdigheten försämrats. Alla elever har inte fått en bra skolgång. Skillnaderna har ökat mellan olika skolor.

Efter raset i den senaste Pisa-undersökningen gick det inte att blunda längre. I det nuvarande läraravtalet har det skett tydliga satsningar på lärarna. Lärarna har påbörjat den återhämtning i löneutveckling som är nödvändig för att få fler att vilja bli lärare och för att behålla de lärare som finns i skolan i dag.

Men nu tycks det som om politikerna anser att de gjort sitt. Läget i Stockholms stad är illavarslande. I början av veckan kunde vi läsa en debattartikellänk till annan webbplats av oppositionsborgar­rådet Lotta Edholm där hon skriver att satsningarna på att höja lärarlönerna verkar avstanna.

Det är mycket bekymmersamt och förvånande, då den rödgröna majoriteten lovat satsa på skolan och lärarna.

Än mer bekymmersamt är att Lärarnas Riksförbunds ordförande i Stockholm, Ragnar Sjölander, bekräftar bildenlänk till annan webbplats som Lotta Edholm ger. Det tycks alltså inte handla om partipolitiskt käbbel, utan om beklaglig verklighet. Ambitionen och viljan till satsning på lärarna tycks vara på upphällningen.

Om någon ansvarig i Stockholm läser detta inlägg och har en annan bild, såsom exempelvis skolborgarrådet i Stockholm Olle Burell, är hen välkommen att lägga bilden tillrätta och visa att lönesatsningen på lärarna inte avstannar.

Det borde vara klart att satsningarna på lärarlönerna måste fortsätta. För elevernas skull. För Sveriges skull.

***

Sveriges Radio har också uppmärksammatlänk till annan webbplats att satsningen på att särskilt höja lärarlönerna i Stockholm nu ser ut att stanna av.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla