Krisen i Göteborgs skolor

Under lång tid har skolorna i Göteborg kritiserats. Till och med Skol­inspektionen har påpekat att situationen är särskilt bekymmersam i Göteborg. Inspektionen har underkänt kommunens styrningsstruktur och påpekat att Stadsdelsnämnderna inte har klarat uppdraget att ge alla elever möjlighet till en likvärdig utbildning.

Publicerad Av

Det kommer larmrapport efter larmrapport om Göteborgs skolor, men var finns det politiska engagemanget och drivet i skolfrågan? Det skriver bland andra Gunnar Valinder, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg och Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren, i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

Skribenterna oroas bland annat av att Göteborgs skolor fortsätter att halka efter och nu har tappat 39 placeringar de senaste åren. Nu ligger Sveriges främsta industristad på plats 161 av 290 i Västsvenska Handelskammarens senaste ranking sv skolkommuner. De påpekar också att alltför få vill bli lärare och allt fler lärare lämnar yrket på grund av dåliga arbetsförhållanden. Även en hög omsättning på rektorer skapar oro. Situationen i Göteborg anses särskilt allvarlig, där i snitt var femte chefspost inom sektor utbildning bytts ut varje år de senaste åren.
”Att vara rektor i Göteborg är tufft. Man har ett statligt uppdrag, men ges förutsättningar av kommunen. Pengarna kan fördelas efter olika principer i olika stadsdelar och utan att veta budget för kommande år är det svårt att arbeta långsiktigt.”

Nu kräver man att även politiker på högsta nivå gör blocköverskridande och långsiktiga överenskommelser som på allvar förbättrar arbetsmiljön för både rektorer, lärare och elever.

Det som både är uppmuntrande och även bekymmersamt är att problemen i Göteborg främst syns handla om ledning och struktur. Lätt att åtgärda om handlingskraften finns hos makthavarna. Tyvärr är det en handlingskraft som inte verkar finns. Vare sig i Göteborg eller hos rikspolitikerna i parlamentet.

Skolan behöver få en starkare nationell styrning och finansiering. Sedan ska ansvaret och utförandet lämnas till professionen i skolorna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla