Styrs kommuner av teknokrater eller inte?

Man kan undra hur det är möjligt att ett ombud kan anklaga en kommun för att vara teknokratisk utan att en enda fullmäktigeledamot ifrågasätter detta? Kan det vara därför att de inte har något att invända?

Publicerad Av

Bakgrunden är att LR:s ombud i Ljusdal, Christian Jensen, skriver på sin LR-blogg och i Ljusdalsposten/Hela Hälsinglandlänk till annan webbplats att han ifrågasätter demokratin i kommunen.

”Gomorrn, gomorron i ottan! Trodde du, lille vän, att vi har demokrati i Ljusdals kommun? Så är det icke, lille vän, i Ljusdal har vi teknokrati…”

Så börjar den spefulla, men skarpa texten där Jensen hävdar att kommunen ”styrs av teknokrater som inte följer de beslut som fullmäktige tagit. Trots att fullmäktige fattat ett beslut om att lärares löneutveckling ska ligga över nationellt riktmärke. Men gudarna, och även fullmäktigeledamöterna, ska veta att så inte är fallet.”

Vidare anförs att kommunen inte följt diskrimineringslagens krav om lönekartläggning vart tredje år.

Ännu har inte Christian Jensen fått något svar, i någon form. Vi får hoppas att kommunen inte stillatigande åser hur man kritiseras på detta sätt. Någon förklaring borde ges.

I dessa tidevarv med sociala medier, bloggar och allehanda kanaler borde kommunens företrädare inse att tigande och tystnad inte är den kloka strategin.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla