Tidigare morgnar i skolan för tonåringarna

Förra helgen läste vi en debattartikel i Svenska Dagbladet där fem forskare varnade att tidiga skolmorgnar är en fara för folkhälsanlänk till annan webbplats.

Publicerad Av

De lyfte fram att en lång rad undersökningar ger vid handen att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt. Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studie­kapaciteten hos en stor ­andel elever i de övre tonåren ­utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa.

De avslutar:

"Med den kunskap vi har i dag om hur hjärnan och undervisning fungerar är det både möjligt och angeläget att tänka nytt och göra annorlunda. Att börja skoldagen senare vore ett enkelt första steg."

I Dagens Samhälle läser vi nu också en debattartikel som just förordar senare skolstartlänk till annan webbplats. Där berättar en rektor att skolstart nio i stället för åtta blev en framgång på Smedshags­skolan i Hässelby. Färre kom för sent och skolresultaten höjdes. Fler borde våga prova, uppmanar rektor Kjell Sjöberg, ordförande för Skolledarna i Stockholms stad. Han skriver också:

"Det finns så mycket åsikter bland folk i samhället i dag om vad skolan bör och inte bör göra. Man vill se en förändring av skolan, men den rektor som försöker ändra på saker och ting blir ofta kritiserad av föräldrar, personal och även ibland politiker. I grunden verkar det som en del inte vill se några förändringar, man vill ha det som det alltid har varit. "

Vad tycker du? 


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla