Det här går inte ihop

I Aftonbladet idag läser vi en artikel om att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) varnar för att söktrycket till lärarutbildningen är för lågtlänk till annan webbplats, och att fler platser inte löser problemet med lärarbristen.

Publicerad Av

Samtidigt ser vi att Skolverket varnar för att elevantalet i grundskolan fortsätter att öka.

Mot denna bakgrund blir frågan som Lärarnas Riksförbund ställde efter regeringens tillkännagivande av satsningen på fler lärare i lågstadiet än mer befogad.

”Bra med mindre grupper i lågstadiet – men hur ska det bli verklighet?”

Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Anders Almgren slog huvudet på spiken när han i och för sig välkomnade satsningar på att öka lärartätheten i svensk skola. Lärarna måste få mer tid till varje elev. Men han, liksom de flesta andra, undrar hur ska det gå till?

"Lärarbristen är ett stort hotande problem som måste hanteras. Mindre grupper kräver att fler lärare anställs i skolan. Ska vi få de som lämnat skolan att återvända måste skolan göras till en attraktivare arbetsplats", sade Anders Almgren.

Det krävs konkreta utfästelser om löneökningar och bättre arbetsvillkor, snarare än att kommuner och skolhuvudmän ska skriva ner rekryteringsstrategier på ett papper.

Signalerna från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Skolverket lugnar ingen. Den här ekvationen går inte ihop.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla