När problemen inte längre sopas under mattan

En väldigt klok skolledare citerades i Tove Lifvendahls ledarkrönika "En biljett till framtiden"länk till annan webbplats i Svenska Dagbladet på annandag påsk. Lifvendahl har besökt Malmö och den omtalade Värner Rydénskolan, som stängdes av skyddsombud från lärarfacken.

Publicerad Av

Den kloke skolledaren är biträdande rektor Anders Persson på just nämnda skola. Anders säger så här om varför han inte tycker att media svartmålar när man berättar om problemen på skolan:

"Vi har resultat som är långtifrån acceptabla; det hade varit ansvarslöst om medierna inte hade belyst det. Vi skapar livschanser för barn, vi betalas av skattebetalarna, så hade man inte skrivit om det hade det varit ett svek mot dem som bor här. Hade det som skett på den här skolan skett i ett annat område så hade ingen accepterat det. Men här finns en lägre förväntan på samhällskontraktet. Så medierna behövs. Det får inte bli så att man skjuter budbäraren."

Det har länge varit så att många i skoldebatten önskar att att det blir mindre av så kallad "svartmålning" och mer av positiva bilder från skolan. För några år sedan försökte man till och med applådera för skolan, för att visa hur uppskattad skolan är ... Även om skolan verkligen var och är uppskattad var det kanske inte helt givet när problemen med skolan blev alltmer uppenbara? Kanske hade det behövts mer konkreta åtgärder än att applådera ut i intet?!

Att inte vilja se verkligheten i vitögat och ta tag i de konkreta problemen gynnar inte skolan - det må sedan gälla inkompetent skolledning eller okunnigt styre av skolförvaltningen i kommunen, eller felaktig ekonomisk styrning av skolan på nationell nivå. Närhelst det blundas för de verkliga problemen så sviker de skolansvariga sitt uppdrag.

Men om man vågar ta konsekvenserna av hur det verkligen ser ut kan något positivt börja hända. I Värner Rydénskolans börjar de ansvariga vakna. Och Tove Lifvendahls krönika har ändå en positiv grundton. Det går att göra något åt problemen.

"Nej, ingen kan säga något annat än att det som tilläts hända på Värner Rydén är något annat än ett gigantiskt svek gentemot de elever som går där. Men lika svekfullt vore att nöja sig med bilden att det är kört. Om skolledningen i samarbete med elever, föräldrar, ansvariga förvaltningar, Läxhjälpen, MKB och andra goda krafter, lyckas i sina tydligt artikulerade föresatser, kommer de längs vägen att tillägna sig kunskap som andra skolor i Sverige just nu är i lika stort behov av."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla