Pisa-tappet kan inte bortförklaras

Nej, fallet i Pisa-undersökningen berodde inte på omotiverade elever som skulle gjort bättre ifrån sig om de fått pizza eller tårta. På tisdagen kom Skolverkets rapport "Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet".

Publicerad Av

”Vi kan inte se någon annan förklaring än att den kraftiga nedgången beror på sämre kunskaper och det måste vi ta på allvar. Staten, kommuner, skolor, rektorer och lärare måste fokusera på att förbättra undervisningen för eleverna. Bara så kan vi vända utvecklingen”, sa Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i pressmeddelandet.

Enligt rapporten kan ett tapp på 4—5 poäng förklaras av bristande motivation hos eleverna som skriver proven, men totalt har Sverige tappat betydligt mer i den internationella skolstudien. Och i en jämförelse med övriga nordiska länder anstränger sig faktiskt svenska elever något mindre.

"Det är logiskt att det finns ett samband mellan elevers ansträngning och deras resultat men svenska elevers minskade ansträngning förklarar inte varför Sverige presterade i Pisa-toppen 2003 för att mindre än tio år senare halka ner under OECD-genomsnittet", säger undervisningsrådet Anita Wester.

Vi läser i bland annat Svenska Dagbladetlänk till annan webbplats att Magnus Oskarsson som är projektledare för Pisa i Sverige, säger att resultatet stödjer tidigare kunskap och att svaren till Sveriges fall går att hitta på annat håll.

”I engelska är vi bäst i Europa, allmänbildning är vi ganska bra på, men tappar däremot mycket i matematik. Ju mer skolspecifika ämnena är, desto sämre är resultaten. Den svenska skolan har inte lyckats nå fram till de moderna ungdomarna”, säger han till TT.

Oskarsson tar också upp det han kallar för ”en sorteringsskola där de bra eleverna väljer bra skolor med bra resultat och sämre elever hamnar i sämre skolor”.

Frågan om det fallet i PISA kräver tydligen svar på strukturell nivå i den svenska skolan. Förhoppningsvis är det slut med försöken till bortförklaringar. Det må sedan gälla antaganden om motivationsbrist eller påstått krångliga frågor ...

Det är dags att se sanningen i vitögat och satsa på lärarnas förutsättningar och resurser.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla