Vårbudgeten och skolans verklighet

”Politiken måste också drivas igenom. Men det händer inte mycket.”

I morse sände P1-morgon ett intressant samtallänk till annan webbplats med några studenter på högskolan i Borås om deras tankar kring regeringens vårbudget. Det talades om såväl RUT som ROT, ungdomsarbetslöshet och bostadsmarknaden. Och om skolan.

Särskilt intressant var det att ungefär mitt i samtalet, efter fem minuter höra vad lärarstudenterna Ellen Malcolm och Matilda Melin, som båda läser till ämneslärare, hade att säga om satsningarna på skolan.

”Just lärarlönerna behöver höjas. Vi måste redan nu börja arbeta på att höja stoltheten för vårt yrke”, sa en bestämd Matilda Melin.

”Det behövs verkligen mer lärare, mer personal i skolan. Resurserna saknas och som ensam lärare har du inte möjlighet att hjälpa alla trettio elever i en klass. Du har inte tid. Man har bara två armar. De barn som har svårigheter kommer efter. Och när de kommer upp i högstadiet kan de inte läsa och skriva. De kan inte göra det som krävs av dem. De kommer ännu mer efter i samhället och i sin utveckling”, sa Ellen Malcolm.

De menade att framförallt i låg- och mellanstadiet behövs det fler resurser. Det behövs mer kringpersonal överlag så att läraren får tid att göra sitt arbete och vara pedagog.

De två miljarderna per år som regeringen satsar på för att få fler lärare och vuxna i de tidiga åren är alltså rätt, enligt lärarstudenterna. Men att utöka antalet platser till lärarutbildningen får ljummare mottagande.

”Hur många platser det finns spelar ingen roll om ingen söker. Viktigare att göra de platser man har starkare. Höja kvalitén på den existerande lärarutbildningen. Mer lärarledd tid med oss studenter, så att vi kan lära oss mer på det didaktiska och pedagogiska arbetet.”

På frågan om regeringen tar frågan på allvar så tycker studenterna att man gör det.

”Ja, det är ökat fokus på lärarprofessionen. Men sedan måste det också drivas igenom. Det måste bli på riktigt. Men det händer inte lika mycket. Vi står och stampar på ett och samma ställe”, sa Ella Malcolm.

Studenterna menar, liksom Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson, att det krävs mer handling och beslut som leder till konkret och snabb verkstad i skolan och i klassrummen.

Eller som Bo Jansson formulerar det i sina presskommentarerlänk till annan webbplats idag.

”Regeringens vällovliga förslag får tyvärr inga konsekvenser i närtid. Det är inte rimligt.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla