Skolans huvudmän har inte tagit sitt ansvar

Det är många år sedan det stod klart att lärare måste vara behöriga i skolan. Huvudmännen fick anställa obehöriga som undantag. Tyvärr missbrukades det kryphålet av de skolansvariga.

Men för fyra år sedan blev det klart att det också skulle införas en lärarlegitimation och att endast behöriga legitimerade lärare skulle få sätta betyg. En fantastisk kvalitetshöjning och ett steg framåt för skolans undervisning, kan man tycka.

Men nya siffror från Skolverket visar att legitimationsreformen har problem. Och att ansvaret för det kan delas mellan just Skolverket, som utfärdar legitimationerna och där många lärare har fått vänta alltför länge på sina legitimationer och skolans huvudmän, kommuner och friskolors ägare. De senare har struntat i eller inte förmått att inventera behörigheten hos sina lärare och se till att de som behöver får en fortbildning och hjälp att utveckla sin kompetens där det behövs. Alltså ett helt normalt arbetsgivansvar.

De siffror som Skolverket släpper i dag visar att i juni 2014 hade 164 000 personer fått lärarlegitimation.

Av dessa saknades 64 000 i skolornas register. De har alltså lämnat läraryrket. Dessutom visar det sig att av de personer som arbetade som lärare hade ungefär var femte ingen lärarexamen alls.

I gymnasieskolan var endast 52 procent av lärarna fullt ut behöriga, det vill säga hade lärarexamen och var även behöriga i de ämnen de undervisade i. I grundskolan var motsvarande andel 67 procent.

För detta har de enskilda huvudmännen det totala och övergripande ansvaret. Men de har duckat för det självklara ansvaret.

Nytt för i år är att det i Skolverkets statistik går att se lärarbehörigheten i varje skola. Kanske ska nu föräldrar kunna välja skolor där lärarna är behöriga. Men den självklara målsättningen måste vara att alla skolor i alla kommuner bara ska ha behöriga lärare som är utbildade i de ämnen de undervisar i. Det borde vara en självklarhet.

Det är häpnadsväckande! Idag behövs alla lärare som är utbildade och behöriga i sina ämnen. Istället för att ta hand om dem så låter man dem försvinna bort från skolan. Det är alldeles huvudlöst.

Det skulle kunna ses som att huvudmännen vill sabotera statens intentioner med välbehövliga reformer för att höja och säkra kvalitén i skolan. Men så illa kan det väl ändå inte vara! Eller?