Använder vi datorer och IT på rätt sätt?

Nyss har vi sett tusentals lärare, skolledare, förskollärare och pedagoger av alla slag samlas på SETTlänk till annan webbplats, ”Scandinavian Educational Technology Transformation", Skandinaviens största mässa och konferens inom ”det moderna och innovativa lärandet”. Vilket i klartext betyder digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer. Nya prylar och maskiner helt enkelt.

Men används verkligen datorer och den nya tekniken på det klokaste viset i skolan idag? Det tycker inte Håkan Danielsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap på Katedralskolan i Lund och medlem i LR. Håkan är även koordinator för Historieprogrammet, en av landets nitton spetsutbildningar och har tillsammans med historikern Bengt Liljegren skrivit läroboken ”Att undervisa i historia”.

I en debattartikel i DN, ”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna”länk till annan webbplats, menar han att det inte finns pedagogiska vinster med datorer i klassrummen. I synnerhet, kan man infoga, då de inte tycks användas genomtänkt. Han konstaterar att sedan eleverna fick datorer har de fått det svårare att följa med.

”För mig står det klart att datorn är kontraproduktiv på vanliga lektioner – då läraren undervisar eller i dialog samtalar med eleverna”, skriver Håkan Danielsson och berättar:

”En dag i höstas bestämde jag mig för att trotsa tanken på den saliggörande datorn. Jag instruerade eleverna låta sina datorer stanna i väskan, utom då jag specifikt sa till dem att plocka upp dem. Effekten var nästan ögonblicklig. Lugn och studiero spred sig i klassen.”

Håkan Danielsson redogör för flera vetenskapliga undersökningar som studerat hur prestationerna förändras med datorn som anteckningsblock. Det visar sig att ”datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock. Den försämrar kraftigt elevernas prestationer och leder dessutom till att de sysslar med helt ovidkommande saker under lektionstid.”

Håkan Danielsson skriver ”att använda datorn som anteckningsblock ger sämre resultat fast eleverna tror att de ska bli bättre. Eleverna frestas dessutom att använda datorn till allt möjligt annat, vilket gör prestationerna ännu sämre. Och allra värst är att man också riskerar att fördärva för sina klasskamrater.”

Hans slutsats är självklar:
”Datorn ska ut ur klassrummen. Jag är ingen luddit och kan se att det finns situationer då datorn kan ge elever kunskaper på nya sätt. Men för vanliga lektioner, då läraren undervisar eller i dialog samtalar med eleverna, är den kontraproduktiv.”

Enligt Danielsson skulle en sådan förändring i "ett slag kunna förbättra elevernas resultat med uppemot 20 procent, spara pengar och dessutom vara möjlig att genomföra omgående. De positiva effekterna skulle med stor sannolikhet visa sig redan i nästa PISA-undersökning."

Nu kanske många lärare och andra som entusiastiskt deltog i SETT protesterar mot denna svartmålning av IT och datorisering av lärandet. Men när alla springer åt samma håll är det klokt att lyssna till den som ser en annan väg att gå.

Det är viktigt att lärare kan göra som Håkan Danielsson och slänga ut datorer och IT som inte används.

Allt detta kan sägas på sätt och vis bekräfta tesen som Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson länge drivit. Nämligen att läraren måste bestämma över sin undervisning samtidigt som den enskilde läraren blir allt viktigare med IT-utvecklingen. Läs hans debattartikel härlänk till annan webbplats.

Bo Jansson är knappast en teknikfientlig ludditlänk till annan webbplats. Han har i flera år suttit som domare i juryn för Innovativa lärarpriset som belönar just lärare som utvecklar sin undervisning. Men då använder de IT och datorer genomtänkt. Dessa maskiner och prylar kan aldrig ersätta läraren. Frågan nu är snarare om de ska ha den dominerande roll de har i utvecklingen av framtidens skola och undervisning.

Tillägg 20 april

Idag läser vi i Computer Sweden att:

”Visst kan datorer förbättra skolresultaten. I Sollentuna har resultaten höjts rejält sedan de yngsta barnen börjat skriva på surfplattor i stället för med papper och penna.”

Men i artikeln med det tvärsäkra påståendet i rubriken ”Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor”länk till annan webbplats ser vi att resultatet egentligen rimmar mycket väl med det vi kan läsa ovan i detta blogginlägg. Nämligen att det måste finnas en tanke bakom användningen av datorer. Någon slentriananvändning är inte av godo alltså.

"Studien visar att de elever som använt datorer men som inte haft någon särskild struktur kring hur den digitala tekniken används lyckats sämre än dem som arbetar efter den metod som används i Sollentuna men också sämre än de elever som undervisats traditionellt."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla