Stoppa Skollotteriet!

Nej, vi behöver inte ett skollotteri. Idag ser vi ännu ett argument för att skolan behöver få en nationell finansieringsmodell.

Publicerad Av

Det är Frank Stoor, chef för utbildningsförvaltningen i Gävle. Han skriver på SVT Opinion, ”En skoltävling har alltid förlorare”länk till annan webbplats, om lärarbristen och konstaterar att kvaliteten på undervisningen sjunker om det inte finns utbildade behöriga legitimerade lärare och menar att förutsättningarna att klara gymnasieexamen blir alltmer olika i landet beroende på vilken grundskola man gått i.

"Gymnasieresultaten riskerar sjunka och avhoppen öka. Därför är det angeläget också för de större och resursstarka kommunerna att kvaliteten på skolor i alla regionens kommuner och skolor är fortsatt hög.
I den skoldebatt som pågår får man ibland intrycket av att skolans kvalitet och resultat är upplagd som ett slags tävling mellan kommuner och mellan skolor.
En tävling har alltid förlorare. I skolan är det barn och unga som förlorar på att bo i en förlorarkommun och gå i en förlorarskola.
Också de barn och unga som bor i kommuner som är förlorare när det gäller att hitta legitimerade lärare har rätt till bästa möjliga utveckling och lärande.
Sverige är inte större än att frågan om skolors kvalitet och resultat borde vara hela nationens gemensamma angelägenhet oavsett var man bor – precis som det står i skollagen."

Det Sverige inte behöver se en fortsättning på är det pågående Skollotterietlänk till annan webbplats. Men det betyder att skolan måste ha starkare nationell styrning och finansiering för att säkra likvärdigheten och kvalitén i skolan. För alla elever. I Gävle såväl som i alla andra kommuner.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla