Vilken syn har Academedia på lärarprofessionen?

Så har det blivit dags igen. Nu vill ännu en skolhuvudman låta elever betygssätta lärare – och därtill ska denna betygssättning påverka lärarens lön. Nu är det landets största friskolekoncern Academedia som är ute i grumliga vatten.

Detta trots att de kommuner (exempelvis Sollentuna och Malmö) som velat pröva på denna modell av utvärdering/betygssättning, och lönesättning, redan lagt ner. Det var ingenting som fungerade i verkligheten.

I en debattartikel i helgen i SvD skrev tre lärare inom Academedia och medlemmar i Lärarnas Riksförbund, Mauritz Axelsson, Magnus Ekblom och Göran Drougge, att det är huvudlöst och feltänkt. ”Eleverna ska inte sätta lärarens lön”.

Det är alltså inte första gången som dessa tankar förs fram. Och det kan ju låta bra. Men problemet är att man blandar in lön i elevernas utvärdering. Såväl forskare som lärare menar att vare sig betyg på lärare eller prestationslöner i skolan är rätt väg för att höja resultaten. Att låta elever vara med och sätta sin lärares lön är istället ett säkert sätt att försvaga yrket.

De tre lärarna skriver klokt att friskolekoncernen Academedia bör ­omvärdera sitt beslut att införa denna lönepåverkande elevenkät i höst, som man planerat.

Det är dock värt att understryka att lärare inte alls är ovilliga att låta utvärdera sin undervisning. Det gör en bra lärare ofta och gärna. Eller som de tre lärarna skriver i debattartikeln:

”Vi är inte emot elevenkäter. Vi har erbjudit våra rektorer kvalitativt inriktade kursutvärderingar. Vi anser att elevernas tankar är viktiga för att förbättra vår lärargärning och vi välkomnar alltid idéer och tips från våra elever. Det hindrar inte att vi ställer höga krav på våra elever samt uppfyller kunskapskraven i varje kurs och målen i läroplanen som är bestämda av Sveriges riksdag. Med Academedias elevenkät är risken stor att vi kommer att straffas lönemässigt ju hårdare vi håller fast vid kunskapskraven.”

Lärarna avslutar sin artikel klokt: ”Den svenska skolan behöver istället metoder som stärker lärarnas roll, uppvärderar ­synen på kunskap och ger eleverna den utbildning de har rätt att kräva. Endast så placerar vi Sverige i toppen bland kunskapsnationer igen.”

I en repliklänk till annan webbplats skriver företrädare för Academedia att lärarna nog missuppfattat saken. Men i sak motsägs egentligen inte alls lärarnas kritik. Det står tydligt att elevenkäterna är "en del i en rektors totala uppföljning av hur en lärare fullgör sitt uppdrag". Ingen hade väl kunnat drömma om att elever ensamma skulle få sätta hela lönen, förlåt betyget, på lärarna? Det är dock talande för vilken syn på lärarnas profession som skymtar här.

(Redan 2010 skrev dåvarande ordföranden för LR, Metta Fjelkner, och skolforskaren Trevor Dolan om frågan”Betyg på lärarna helt feltänkt”. Den är fortfarande läsvärd.)


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla