Satsa på språket

Det är ingen nyhet att ett gott språk är avgörande för hur eleverna lyckas i andra skolämnen, och senare i yrkeslivet.

Trots detta är fyra av fem gymnasielärare i ämnet svenska som andraspråk obehöriga, enligt statistik från Skolverket. Något som Dagens Nyheter uppmärksammade i en artikellänk till annan webbplats nyligen.

Förra året kom över 23 000 barn kom till Sverige så behovet är stort. Experter varnar för att de nyanlända inte kan få en bra utbildning och lära sig svenska på ett bra sätt, vilket är något som riskerar att öka utanförskapet.

”Ett tillräckligt gott språk är avgörande för hur eleverna lyckas i andra ämnen”, säger läraren Anna Kaya i DN-artikeln.

Regeringen har under flera år ökat resurserna till fortbildning av lärare i andraspråksinlärning. Tidigare i år fick Skolverket i uppdrag att se över hur kvaliteten i undervisningen kan förbättras för nyanlända elever.

Under sommaren föreslog Moderaterna tillsammans med Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Lärarförbundet Student i en debattartikellänk till annan webbplats i Aftonbladet att alla lärarstudenter ska få kompetens i svenska som andraspråk under sin utbildning. Man ville också öka den statliga styrningen av lärarutbildningarna.

Det behövs snabba åtgärder och realistiska satsningar. Helst redan i går.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla