Politikerna med på tåget, men behöver mer eld i baken

I morse kunde vi se något så ovanligt som politiker som är helt överens. Det var i TV4 Nyhetsmorgon som Helene Hellmark Knutsson, socialdemokratisk minister för högre utbildning, och Camilla Waltersson Grönwall, moderaternas skolpolitiska talesperson, möttes för att tala om vilka lösningar de vill se i skolan.

Publicerad Av

Om tio år beräknas det enligt Skolverket att uppåt 70 000 lärare kan saknas. Och inte minst att det kommer att saknas lärare i vissa bristämnen som naturvetenskapliga ämnen och matematik men också i moderna språk. När det nu också kommer fler nyanlända in till Sverige, varav många troligen kommer att stanna i Sverige, så kommer också behovet av fler lärare att öka.

Men liksom i de flesta yrken väntar stora pensionsavgångar. För lärarna är läget dock mer akut då bristen i vissa ämnen är så stor.

De två politikerna lyfte viktiga saker. De talade om att det behöver satsas på lärarutbildningarna, det behöver skapas fler vägar in i läraryrket. Absolut, om man inte börjar tumma på behörighetsreglerna.

Helene Hellmark Knutsson talade också om vikten av satsningen på Lärarlönelyftet, där tre miljarder statliga lönepengar årligen ska gå till lärarna.

Det tycktes också finnas en insikt i att lärarna måste få ägna sig åt undervisning, såväl förberedelse och efterarbete. Dessutom behöver man få in andra kategorier som ska utföra andra uppgifter i skolan.

Programledaren Steffo Thörnqvist (själv före detta lärare) ställde frågan om attityden till skolan och att många lärare är oroliga för att anmälas när de sköter sitt jobb. Hur påverkar det?

Det mötte ingen större förståelse hos Knutsson och Grönwall. Båda politikerna talade om att stärka lärarprofessionen. Moderaternas talesperson ville också se mer av positiva bilder från skolan. Gärna från lärarfacken. Och det kändes ju inte så nytt.

Dock var det glädjande att se att moderater och socialdemokrater i grunden verkade eniga om att det krävs stora insatser för att höja läraryrkets attraktivitet. De var med på tåget. Men för att vi ska fortsätta se de positiva tecknen växa måste de få mer eld i baken. Framförallt måste de lokala politikerna gå från ord till handling ute i hela landet. Det är lättare sagt än gjort. Och det är där som vi måste se de avgörande förbättringarna för att Sverige ska få se fler behöriga lärare i rätt ämne och skolform.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla