Lärarna i Lund vänder sig till Arbetsmiljöverket – arbetsbelastningen för hög

Ny lokal granskning i Lund visar att lärares arbetsmiljö med arbetsbelastning och stress fortfarande ligger på oroande nivåer.

Ny lokal granskning av lärares arbetsmiljö visar att arbetsbelastning och stress fortfarande ligger på oroande nivåer. Det är Lärarnas Riksförbund i Lund som för femte året i rad genomfört sin arbetsmiljöenkät som vi kan läsa mer om i Sydsvenskan, "Arbetsbördan för lärarna har ökat"länk till annan webbplats.

Om inget görs befarar facket att lärarna kommer fortsätta att lämna yrket. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat yrket av andra skäl än pension, och på många lärarutbildningar står platser i dag tomma.

Alla är överens om att lärare har för hög arbetsbelastning. Politiker, skolansvariga, skolledare, allmänhet. Men inget händer.

Det har kartlagts på många håll att så här är situationen. Just i Lund har facket följt upp detta med återkommande undersökningar, men bilden är densamma såväl i Stockholm som i övriga landet.

Verkligheten är att många lärare slutar jobba för att det blivit för arbetsamt.

Den positiva sidan är att det skett satsningar på lärares löner, i Lund liksom på många håll. När det gäller arbetsmiljön och arbetsbelastningen står det dock stilla.

Men ska man få lärare att stanna i skolan och att fler ska vilja bli lärare så måste det ske en satsning på både lärarnas löner och deras arbetsmiljö och arbetsbelastning.

I Lund efterlyser ombudet Robert Jivegård kraft och vilja att göra något åt det. Lärarnas Riksförbund menar att det finns många olika saker som skulle kunna göras:

  1. Att införa lärarassistenter är en sak som föreslås och som också förbundsordföranden Bo Jansson skriver om i sin krönika i dag.
    Lärarnas Riksförbund i Lund talar också om att det behövs avlastning av det som lärare inte måste göra. Lärare vill planera, genomföra undervisningen och följa upp den.
  2. Sedan talar Robert Jivegård om att kontorslandskapen borde tas bort så att lärare har arbetsro när man rättar prov och arbetar med undervisningen.
  3. Ytterligare en sak som förbundet länge krävt är central rättning av nationella prov.

Några exempel på vad som kan göras.

Nu går facket till Arbetsmiljöverket för att lägga en så kallad 6.6a för att kommunen ska tvingas åtgärda arbetsmiljö och -belastning. Detsamma gjordes av LR i Stockholm för några år sedan och i Stockholm blev det häromdagen klart att kommunen måste betala in vitesbelopp.

Så nu dras Stockholm stad inför Kronofogden, som är den vanliga vägen att få in pengarna för Arbetsmiljöverket – men lite skämmigt är det allt. Undrar om Lund oroar sig?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla