Arbetsmiljön får facket att agera

Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna anmäler kommunen till Arbetsmiljöverket.

Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna anmäler kommunen till Arbetsmiljöverket. Orsakerna anges vara politikernas nedskärningar i skolan med sänkt skolpeng. Det har bland annat lett till att sjukskrivningarna bland lärarna ökar.

”Just nu är det personalen som håller upp skolan, trots den slimmade budgeten. Men våra batterier tar slut”, säger Jessica Olsson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna, i ett inslag i Sveriges Radiolänk till annan webbplats.

Hon konstaterar att situationen leder till större klasser, inställda lektioner och i slutändan sämre undervisning.

Även skolans likvärdighet försämras. Besparingarna drabbar särskilt skolor där elever har annat modersmål än svenska, men det drabbar alla skolor i kommunen.

Den pressade situationen i skolan syns också i Halmstad, och även där agerar Lärarnas Riksförbund.

”Cheferna har naturligtvis ett stort ansvar när arbetsmiljön är så dålig”, säger Michael Anderberg, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Halmstad till Hallandsposten.

Personalens låga förtroende för de flesta i ledningen för den kommunala vuxenutbildningen förvånar inte Michael Anderberg.

”Siffrorna i medarbetarenkäten pekar på att det verkligen är så illa som vi fått signaler om från medlemmar”, säger han till tidningen och berättar att facket sedan i höstas haft täta möten med dem som jobbar på vuxenutbildningen.

Lärarnas Riksförbund i Lund har under lång tid agerat mot den tilltagande arbetsbelastningen, ökande stressen och försämrade arbetsmiljön, vilket vi skrivit om tidigare.

Kommunföreningen har nu lagt fram tio krav för en rimligare arbetsbördalänk till annan webbplats, vilka förs ut i en digital namninsamling.

Här gavs några exempel på vad som görs av Lärarnas Riksförbunds föreningar runtom i landet för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och få arbetsgivarna, huvudmännen och kommunerna, att vakna.

Sedan Lärarnas Riksförbund i Stockholm anmälde Stockholms stad till Arbetsmiljöverket 2012länk till annan webbplats har flera senfärdiga kommuner fått se sig anmälda till Arbetsmiljöverket av lokala kommunföreningar. I dag, fyra år senare, fortsätter kommuner att anmälas.

Det är både bra för skolan och lärarna att gränsen ändå dras, men samtidigt sorgligt. Ännu tycks inte många huvudmän ha lärt sig läxan för hur viktig arbetsmiljön är.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla