Mobbning: “Skollagens krav går före det kommunala självstyret”

Det finns möjligheter att bättre motarbeta utstötning och mobbning i skolan.

Idag läser vi en viktig debattartikel på Expressen Debattlänk till annan webbplats.

Artikeln "Det Måns utsattes för ska inget barn uppleva" är skriven av läraren – och föräldern – Claes Jenninger. Och efter att ha läst den kan vi också läsa hans bok om att det faktiskt finns en möjlighet att få skolan att bättre motarbeta utstötning och mobbning.

Boken "En skola fri från mobbning"länk till annan webbplats har fått stöd från bland andra Lärarnas Riksförbund och sprids till skolledare och skolhuvudmän, men är värd att läsa även för alla andra. Kanske särskilt för föräldrar och för alla som arbetar i skolan.

I debattartikeln läser vi bland annat:

”Vi talar mycket om mobbning. Men blir det bättre? Det finns i dag skolor som lyckats riktigt bra med att skapa trygghet. Det finns tusentals lärare som kämpar mot kränkningar och övergrepp. Oftast som ensamma eldsjälar, utan stöd uppifrån. En del av dem får sparken för det.”

Här slås det fast, rakt och klart:

”Det är ägaren (kommunen eller friskolan) som är skyldig att ge tillräckliga resurser för att skolan ska följa lagen. Om skolans ägare är kommunen, är det de politiker vi valt, som har det ansvaret. De tror ofta att skolan bara är en del av kommunens verksamhet. Så är det inte. Skollagens krav går före det kommunala självstyret!”

I debattartikeln påpekas att det givetvis kostar resurser och pengar för att få en trygg skola. Den retoriska frågan ställs om vi har råd att avstå? Claes Jenninger förklarar vad som behövs för att vi ska få den trygga skolan:

”Goda kunskaper hos personalen om hur man ska agera vid mobbning.
Ett förebyggande arbete som ersätter stök, bråk, oro och mobbning.
Ett väsentligt mycket bättre samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna.
En samsyn och tydligt agerande av all skolpersonal.
Ett omedelbart agerande från skola och vårdnadshavare när något hänt.”

Lärarnas Riksförbund ordförande Bo Jansson har skrivit debattartiklar tillsammans med Claes Jenninger. Bland annat i Göteborgs-Posten, ”Kräv aktiv antimobbning i skolan” och i Aftonbladet,"Skärp kommunernas ansvar vid mobbning"länk till annan webbplats.

I Lärarpodden har också boken "En skola fri från mobbning" uppmärksammats. Lyssna till samtalet med Claes Jenningerlänk till annan webbplats.

Slutligen finns en mycket läsvärd intervju i Skolvärlden, "Han skrev mobbningsbok efter sonens självmord"länk till annan webbplats.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla