Fridolin vill se ökat statligt ansvar för skolan

Många insiktfulla och kunniga personer i Skolsverige har de senaste åren fört fram att en tydligare statlig skola skulle ge förutsättningar för att klara de utmaningar som svensk skola står inför.

Publicerad Av

Skolminister Gustav Fridolin vill se ett ökat statligt ansvar för skolan. I en intervju i Norrländska Socialdemokratenlänk till annan webbplats idag berättar han att han vill att skolstrukturen i Sverige förändras i grunden. Han förklarar:

"Problemet i dag är att det är så otydligt vem som har ansvar för vad. Jag är övertygad om att kommissionen kommer komma fram till att staten ska ta ett mycket större ansvar, men framför allt kommer det handla om att bli mycket tydligare."

Sedan tidigt 1990-tal har skolan styrts alltmer från en mellannivå i ett luddigt system där alla nivåer har fått ut något av den oklara styrningen och ansvarsfördelningen. Olika nivåer och instanser har helt enkelt kunnat skylla på varandra, ingen har behövt ta det slutgiltiga ansvaret. Allas ansvar är ingens ansvar.

Till slut blev det ohållbart sedan det visade sig att Sverige föll kraftigt i internationella kunskapsmätningar som PISAlänk till annan webbplats. Och OECD som särskilt granskade det svenska skolsystemet konstaterade att den diffusa styrningen och ansvarsfördelningen är ett stort problem för svensk skola.

Det är många insiktfulla och kunniga personer i Skolsverige som de senate åren har fört fram att en tydligare statlig skola skulle ge förutsättningar för att klara de utmaningar som svensk skola står inför.

Ett slags vattendelare var när Per Thullberg, Skolverkets uppskattade och aktade generaldirektör, efter sin avgång skrev en debattartikel som publicerades i DN 2012, ”Det är dags att förstatliga den svenska grundskolan”.länk till annan webbplats Han var starkt kritisk och menade att kommuner och friskolor inte hade klarat av att ansvara för skolans verksamhet.

"Själva motivet för kommunala huvudmän är lokal variation och skillnader i utförande. Jag menar därför att grundskolan ska vara statlig. Vi bör aldrig acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort avgör hur väl de lyckas".

Och i en efterföljande debattartikel 2013 som Thullberg skrev med Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson på DN Debatt, ”Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över”länk till annan webbplats, ansåg de att måttet var rågat och att det måste tillsättas just en Skolkommission.

"Det är nu dags att balansen och ansvaret mellan stat och kommun förändras. Staten måste kliva fram och ta över det nationella ansvaret. Kommunerna har haft sin chans under så lång tid och det har bara blivit sämre. Det kommunala ansvaret för skolan måste justeras."

Och:

"Det räcker inte med allmänna formuleringar, det behövs precisa regleringar. Det handlar om att förändra en balans mellan stat och kommun till statens fördel. Kommunerna kan vi aldrig bortse ifrån, men de ska inte ansvara för undervisningen och kunskapsuppdraget i skolan."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla