Hot, våld och stök i skolan – vad kan vi göra?

I går skrev Emma Edeslätt, grundskollärare och medlem i Lärarnas Riksförbund, ett mycket läsvärt debattinlägg i Expressen, ”Våldet i skolan är inte barnens fel”länk till annan webbplats.

Det kan tyckas självklart, för den som tänker efter, att ansvaret ligger hos vuxenvärlden, hos föräldrar och ansvariga för skolan och dess arbetsförhållanden, men det är värt att understryka. Emma som själv utsatts för våld i skolan skriver bland annat:

”Min upplevelse av elever i skolan i dag är att många barn inte lärt sig var gränsen går för lek och allvar. Framförallt ser jag många elever som inte känner sig trygga. Jag tror att detta kan vara en av anledningarna till att våldet i skolan ökar.”

Och hon lägger ansvaret där det ska ligga. Givetvis har rektorer och ansvariga huvudmän ett stort och avgörande ansvar för arbetsmiljön i skolan. Men Emma har ett annat fokus i sin artikel:

”Jag tror i stället att vi måste fokusera på att skapa en ansvarskultur och ha ett gynnsamt förhållningssätt, både i sort och smått. Vi måste hjälpa våra barn och elever att ta ansvar, både gentemot varandra och mot omvärlden.

Då får vi det hållbart tillsammans. På riktigt.

Utöver det måste vi acceptera och förstå att det tar tid att uppfostra barn. Både våra egna, men även andras. Och vi behöver hjälpas åt. Det vi behöver ge våra barn är inte en säck med pengar, den senaste mobilen, guldkort på Grönan eller vad det nu kan vara. Vad vi vuxna måste ge till våra barn är tid, tålamod, ansvar, respekt och kärlek.

Det är inte barnens fel, det är vuxenvärldens fel.”

Frågan om stöket i skolan återkommer med jämna mellanrum. Den senaste tidens uppmärksamhet kring stöket men också hot och våld riktat mot lärare började med att Lärarnas Riksförbund i Stockholm gick ut och larmade om arbetssituationen i skolan med alltfler hot och anmälningar när lärare griper in. Det följdes av nyhetsinslag i SVT, ”Var tredje lärare är rädd att bli anmäld”länk till annan webbplats och i Dagens Nyheter, ”Hot och anmälningar ökar – lärare skräms till tystnad”länk till annan webbplats. Tidningen lyfte fram Lärarnas Riksförbunds undersökning "Du ska få ångra det här i resten av ditt liv", som visar att var tredje lärare är rädd att bli anmäld av elev eller förälder. 38 procent har blivit hotade och nästan hälften anser att hoten ökat de senaste åren.

Till DN säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund:

"Även om lärarna agerar helt rätt och blir friade, kan de vara körda ändå. Många rektorer väljer att omedelbart lyfta bort anmälda lärare från undervisningen. Skolan har blivit en marknad och tyvärr beter sig många rektorer som att kunden alltid har rätt. De är rädda att förlora elever och står därför inte upp för lärarna i deras arbete med att upprätthålla ordningen."

Men redan tidigare under våren gick Lärarnas Riksförbund ut i frågan om ordningen i skolan och krävde tydligare ordningsregler. ”Lärarnas riksförbund kräver större mandat”länk till annan webbplats

Nu veckan gjorde TV4 en serie uppmärksammade inslag som granskade förekomsten av hot och våld i skolan. Ett var ”Så många lärare sjukskrivs av kaoset i skolan”. Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson medverkade i nyhetsinslag TV4 Nyheterna, ”Ta tillbaka klassrummen”, men också i ett samtal i Nyhetsmorgonlänk till annan webbplats där han stöttade läraren Lars Rignell som utsatts för våld men inte fått tillräckligt stöd från skolledningen.

Många har reagerat på den verklighet som nyhetsrapporteringen visar.

Den skarpa ledarskribenten Ann-Charlotte Marteus på Expressen skriver drastiskt under rubriken, ”Kränkthetskulturen hotar hela skolan”länk till annan webbplats:

”Detta är galenskap. Maktbalansen i skolan måste förändras till lärarnas fördel. Inför nolltolerans för våld mot lärare. Stäng av elever så det sjunger om det. Ta in väktare så fort det behövs.

Och framför allt, lägg ner BEO eller stryp anmälningshysterin och kränkningsfebern med andra medel.

Tre av fyra lärare funderar på att sluta. Så kan vi inte ha det.”

Och även Naomi Abramovicz ledarskribent i Göteborgs-Posten, skriver under rubriken ”Lärare får inte stödet de förtjänar”länk till annan webbplats, och varnar för rädslans kultur som sprider sig när inte lärare har stöd från sina chefer.

”Rädslan har tagit kontroll över många skolor och förlamat lärare och rektorer. Så länge lärare inte kan vänta sig stöd från ledning eller föräldrar blir det omöjligt för dem att göra sitt jobb. För att använda en av utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) favoritfraser: ’Låt lärare vara lärare’.”

Även Studio Ettlänk till annan webbplats har uppmärksammat frågan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla