Fria skolvalet kritiseras

I Dagens Samhälles senaste nummer – som har tema skola – presenteras en enkätundersökning som visar att hälften av kommunernas ledande skolpolitiker vill begränsa fria skolvalet.

I artikeln ”Varannan skolpolitiker vill begränsa skolvalet”länk till annan webbplats läser vi att 47 procent av alla ordförandena i kommunernas utbildningsnämnder som besvarat Dagens Samhälles enkät, vill begränsa elevers och föräldrars rätt att välja skola.

Motståndet är störst inom Socialdemokraterna, där tre av fyra vill sätta gränser för det fria skolvalet. Man anser att det fria skolvalet ökar klyftan mellan bra och dåliga skolor och gör det svårare att integrera nyanlända.

Samma problem ser även Skolverkets generaldirektör, och tillika Skolkommissionens ordförande, Anna Ekström. Hon får frågan i artikeln om vilka problem hon ser med det fria skolvalet som det fungerar i dag.

Svaret är tydligt.

”Skolsegregationen har ökat, i synnerhet när det gäller elever med utländsk bakgrund. Bakom detta ligger en ökad boendesegregation, men en bidragande orsak är också det fria skolvalet. Jag är orolig över den utvecklingen.”

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet och LO sedan en tid ett samarbete för en likvärdig skola. För att skapa perspektiv och tryck i frågan har de tre fackliga organisationerna beslutat att samverka i ett flerårigt projekt för att ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar.

Läs de debattartiklar som publicerats på DN Debatt och där de rapporter som de hittills tagit fram presenterats; ”Skolvalet leder till segregation”länk till annan webbplats och "Få skolor tar emot nyanlända"länk till annan webbplats.

Vi kan se fram mot mer diskussioner och nya inlägg i debatten om det fria skolvalet och hur det kan begränsas eller förändras så att de negativa följderna minskas.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla