Statsbudgeten och skolan

Det har väl inte kunnat undgå någon att regeringen har presenterat statsbudgeten i veckan. Många passar på att kommentera vad de saknar eller vad de skulle velat se i budgeten. Så också Lärarnas Riksförbund.

Regeringen konstaterar själv i sin budgetpresentation att den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge. Kunskapsresultaten faller, läraryrket har låg attraktivitet och ojämlikheten ökar.

Det var därför mycket bekymmersamt och (kanske) något överraskande att SKL gick ut Länk till annan webbplats. bara några dagar innan budgeten presenterades och förklarade att de tio nya välfärdsmiljarderna som regeringen aviserat redan intecknats av kommunerna. De var alltså ”försvunna” redan innan de presenterats.

Oacceptabelt, tyckte förstås Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och krävde att pengarna skulle fram Länk till annan webbplats., oavsett hur och från vem.

”När SKL går ut och säger att pengarna inte kommer att nå verksamheten så är det tyvärr en tydlig signal till kommunerna. Det är nu fritt fram att låta regeringens välfärdsmiljarder trilla ner i kommunernas svarta hål och lärare och andra som arbetar inom välfärden i bred mening ska bara hålla tillgodo med dessa prognosmissar.

Regeringen kan inte låta detta flaggskepp av löften gå i kvav för att kommunerna inte kan göra hållbara prognoser. Självklart har regeringen också ett ansvar för att satsade resurser ska hamna där man sagt och inte försvinna på vägen.”

Egentligen är det ett bra läge för svensk ekonomi och för de offentliga finanserna. Regeringen bedömer att konjunkturläget i den svenska ekonomin förbättras de kommande åren. Främst beror det på en starkare utveckling i omvärlden, det går bra för de svenska företagen alltså. Det är således läge att investera i skola och utbildning.

Regeringens fokus för skolan är att höja resultaten genom tidiga insatser, höja attraktiviteten i läraryrket och öka jämlikheten i skolan. Alla rätt när det gäller ambitionerna alltså.

Men Lärarnas Riksförbund menar att investeringarna i skola och utbildning måste bli betydligt större. Därför pekar man på att halva det tillgängliga reformutrymmet på 14 miljarder som regeringen nu angett borde avsättas till skolan.
I en debattartikel i GP Länk till annan webbplats. inför budgeten beskrev Åsa Fahlén att det handlar bland annat om att bredda och fördjupa lärarlönesatsningarna för att mota lärarbristen. Men också om att investera i annan administrativ stödpersonal. Lärare ska slippa vara tusenkonstnärer som förväntas fungera som vaktmästare, städare, kuratorer och administratörer. Administrativ stödpersonal borde anställas som handleds av skolledningen men som kan vara lärarna behjälpliga med administrativa uppgifter så att lärare kan fokusera på sitt huvuduppdrag – undervisning.

När väl budgeten presenterats så varnade Lärarnas Riksförbund för att ”de lovvärda satsningarna riskeras nu sedan Sveriges Kommuner och Landsting sagt att 10 miljarder inte alls räcker till förbättrad kvalitet genom fler lärare och andra kommunanställda. Regeringen måste nu se till att den förstärkning som regeringen utlovat verkligen kommer till stånd och inte försvinner i det kommunala slukhålet.”

Återstår att se om de pengar som behövs för att skolan ska kunna leverera och klara att, bland annat, ge alla nyanlända möjlighet till etablering, samtidigt som den svenska skolan lider av akut lärarbrist och sjunkande kunskapsresultat.

Låt oss hoppas att såväl regering som opposition tar till sig Åsa Fahléns ord:

”Det är nu hög tid att insikten om lärarnas avgörande betydelse för elevernas resultat blir till en gemensam kompass för Sveriges beslutsfattare. Vi förutsätter därför att det går att skapa en bred politisk enighet kring en fortsatt framsynt satsning på utbildning genom höstens budgetprocess.”

Läs mer om hela statsbudgeten här: Budgeten på fem minuter Länk till annan webbplats.