Arbetsmiljö med hot och våld ökar lärarbristen

I Gefle Dagblad kan vi i dag läsa en dyster historia om en lärarkandidat som lämnar yrket efter att ha misshandlats av en elev.

Lärarkandidaten Alexander var nästan klar med lärarutbildningen. Han arbetade deltid på en gymnasieskola i Gävle, anställd via ett bemanningsföretag. En dag blev han misshandlad av en elev. Händelsen polisanmäldes, och det slutade med att eleven dömdes för misshandel. Men Alexander tyckte sig inte ha fått tillräckligt stöd från skolledningen och valde att lämna läraryrket.

Vi läser att det senaste året har sju procent av utbildningsförvaltningens personal i Gävle blivit utsatta för våld på jobbet, och knappt sex procent har blivit hotade, enligt årets medarbetarundersökning.

– Det är inte acceptabelt, siffrorna är för höga, säger Lena Orest Fröjd, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Gävle till tidningen.

Tidningen sätter frågan om hot och våld mot lärare i ett större sammanhang när man också granskar lärarbristen ur ett lokalt perspektiv.

För att fler ska välja att utbilda sig till lärare eller återvända till läraryrket behöver det ske förbättringar i arbetsmiljön med mindre stress och rimligare arbetsbörda. Men också en nolltolerans mot hot och våld på jobbet måste till. Detta är arbetsmiljöproblem som gör att människor väljer bort läraryrket.

Lärarnas Riksförbund har granskat förekomsten av bland annat hot och våld i sina återkommande arbetsmiljöundersökningar.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla