Är aktiebolagen problemet i välfärden och skolan?

Svårt att se resultat i verksamheten kopplat till vinsten. Ekonomen Anne-Marie Pålsson menar att vinsten är ett dåligt mått på effektiviteten i verksamheten.

Publicerad Av

Debatten om vinster i välfärden har rasat intensivt inför ett utredningsförslag som kommer snart. Där ingår också frågan om det verkligen är bra eller dåligt att Sverige som enda land tillåter aktiebolag i skolan? Men den frågan har regeringen valt att inte röra i.

Regeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu kommer om några veckor att lämna sitt förslag på hur vinster i välfärdsbolagen ska begränsas. Det som läckt ut från utredningen har gjort att Svenskt Näringsliv och företrädare för företagar-Sverige rasar Länk till annan webbplats..

Den intresserade rekommenderas följa debatten i DN efter Reepalus första debattartikel Länk till annan webbplats. i våras. Där diskuteras synen på vinster och driftsformer från olika håll.

Nyligen publicerades dock ett synnerligen intressant inlägg, ”Problemet är aktiebolagens närvaro” Länk till annan webbplats., i Sydsvenskan/HD av den före detta moderata riksdagspolitikern och nationalekonomen Anne-Marie Pålsson. (Läs förresten gärna hennes uppmärksammade uppgörelse med rikspolitiken i boken ”Knapptryckarkompaniet : rapport från Sveriges riksdag”. Länk till annan webbplats.)

Aktiebolagsformen problematisk
I sin krönika menar Pålsson att problemet visserligen inte är vinsten i sig:

"Vinster kan uppstå i alla organisationer av en slump eller som följd av en medveten plan. Problemet är aktiebolagens närvaro.”

Förvånande nog har detta inlägg inte diskuterats eller debatterats alls. Det är märkligt eftersom vi nog behöver mer samtal och dialog mellan de olika lägren i denna fråga, och mindre av fundamentalistisk övertygelse utan vilja till dialog.

Anne-Marie Pålsson är mycket tydlig i sin hållning:

”Logiken för aktiebolaget är marknadens: bara lönsamma kunder är intressanta, resten sorteras bort. Så måste bolagen agera, eftersom aktiebolagslagen kräver att de ska ha som enda syfte att bereda ägarna vinst. Och det är just kravet på vinstmaximering som är oförenligt med produktion av välfärdstjänster.
Utmärkande för välfärdstjänsterna är nämligen att de ska vara tillgängliga för alla på samma grunder. Ingen får exkluderas!"

Svårt att se resultat i verksamheten kopplat till vinsten
Pålsson menar också att vinsten är ett dåligt mått på effektiviteten i verksamheten och hon lyfter svårigheten i att mäta output. ”Kunderna” efterfrågar ju inte alltid det som är själva beställningen från riksdag och regering och exempel ges från skolans värld.

”I frånvaron av objektiva och nationella instrument för att mäta elevers kunskaper säger betygen inget om skolans prestation eller elevens, möjligen bara något om skolans betygspolicy.”

Och hon avslutar uppfordrande:

”Den som på allvar vill ta itu med problemen i välfärdssektorn ska alltså sätta stopp för de bolag som har vinsten som enda mål för verksamheten. Inte så att de måste upphöra med sin verksamhet, bara att de måste driva den i någon annan driftsform, kanske som stiftelse eller kooperativ.

Och de som inte vill det får vackert underkasta sig vinstrestriktioner precis som de tvingas till i alla andra länder. Det skulle göra Sverige till ett land som alla andra och inte till en reminiscens från Sovjettiden, som näringslivet söker skrämmas med.”

Få motinlägg från näringslivet
Vårdföretagarna har gått ut och besvarat detta inlägg. "Nej, Anne-Marie. Aktiebolagen är inte problemet." (Red: Länkens målsida finns inte längre.) De tillbakavisar Pålssons inlägg helt och listar olika argument och fakta och menar att huvudorsaken till att nästan alla väljer driftsformen aktiebolag är att det är ”helt enkelt en tryggare och säkrare bolagsform, det gäller i denna bransch som i alla andra”.

Några andra invändningar eller motinlägg från exempelvis Svenskt Näringsliv eller Friskolornas Riksförbund har ännu inte dykt upp.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla