Dagsheta skoldebatter

Ett axplock av aktuella skoldebatter.

Man kan inte klaga på att skoldebatten är loj. Ständigt kommer det utspel från olika håll, och det finns otaliga debatter att följa. Ett axplock en vanlig dag: Vinster, religiösa friskolor, könsuppdelad undervisning och ansvaret för flumskolan.

Frågan om vinster i välfärden och i skolan är exempelvis ständigt aktuell. Idag skriver civilminister Ardalan Shekarabi i Expressen om Sverigedemokraternas häftiga omsvängning Länk till annan webbplats.i den frågan.

I dag är också kollegan, utbildningsminister Gustav Fridolin ute i Aftonbladet och vill ha hårdare kontroll av religiösa friskolor Länk till annan webbplats..
Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén var positiv till förslaget.

­”Jag tror att det med religiösa friskolor finns en överhängande risk att minderåriga utsätts för otillbörlig religiös påverkan. All sådan påverkan är oacceptabel inom ramen för det offentliga skolväsendet. Det gäller framför allt undervisningen, men även resten av skoldagen. Allt religiöst måste vara frivilligt och det finns en uppenbar risk att det inte alltid blir så, precis som ministern säger.”

Tidigare i helgen var Fridolin ute i Sveriges Radio där han sa sig vilja förbjuda könsuppdelade klasser Länk till annan webbplats. där pojkar och flickor får sin undervisning skilda från varandra.

Han sa att: "Alla skolor i Sverige ska jobba aktivt med jämställdhet och att pojkar och flickor möts i respekt för varandra. Man ska inte kunna undvika det jobbet genom att helt enkelt skilja pojkar och flickor åt i undervisningen."

Fridolin har dock fått mothugg av exempelvis krönikören Alex Schulman som tycker att det handlar om biologi Länk till annan webbplats. och skriver att det finns mycket att göra för en jämställd regering. Men: ”Regeringens fokus är i stället riktat mot en handfull muslimska skolor som låter tjejerna slippa spela fotboll med killarna.”

Men Shulman har själv fått mothugg av Sakine Madon på Vestmanlands Läns Tidnings ledarsida. Hon menar att det inte handlar om könsseparation utan själva verket om samhället ska godta religion och kultur som argument för att separera barn (Red. Länken fungerar inte längre.).

”Schulman och Ung vänster är fria att applådera religiös konservatism. Skolministern agerar tack och lov klokare än så.”

Vi kan också notera att Expressens ledarsida tar idag upp frågan om det politiska ansvaret för skolans problem Länk till annan webbplats..

Expressen skriver:
”Det är ert fel! Nej, det är ert fel! Så brukar det låta när alliansen och de rödgröna ska debattera den svenska skolans många problem. Båda har rätt. Såväl borgerligheten som socialdemokratin har bidragit till att skapa det Jan Björklund (L) brukar kalla för flumskolan.”

Man har inspirerats av skolforskaren Johan Wennström som i senaste numret av Fokus (Red. Länken fungerar inte längre.) gör en genomgång vad olika regeringar gjort och konstaterar att även de borgerliga partierna har ett mycket stort ansvar. Alla är lika goda kålsupare blir slutsatsen.

Men Wennström uttrycker det förstås lite elegantare. Han går först igenom de borgerliga regeringarnas införande av konkurrens- och valfrihetsreformer, och så för säkerhets skull en decentraliserad betygsreform som underlättade betygsinflation.
Han konstaterar att bristerna i betygssystemet utan koppling till centrala prov kunde ha rättats till när Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten 1994.

Men: ”I stället begränsade de den nya betygstrappan från sex till tre steg, för att garantera att betyg enbart blev ett urvalsinstrument för högre studier och inte en belöning för hårt arbete. På så sätt blev betygen bara ett slags valuta för att ta sig vidare i utbildningssystemet, vilket ytterligare stärkte skolornas drivkrafter att konkurrera med betyg snarare än med kunskaper.

Trots tolv år i regeringsställning gjorde Socialdemokraterna i praktiken ingenting för att förbättra skolkonkurrensen i detta avseende.”

Wennström påpekar att inte heller senare borgerliga regeringar försäkrade skolvalet mot fusk och missbruk.

"Betyg, kunskapsorientering, auktoriteterna i skolsamhället. Det var vänsterns hatobjekt. Med friskolereformen gav sig även den borgerliga regeringen på just de institutionerna. Oavsiktligt, men effektivt."


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla