Källkritikens dag

I tider av fejkanklagelser, konspirationsteorier och propaganda behövs källkritik kanske mer än någonsin.

Den 13 mars är det Källkritikens dag. Det är en dag som både är ett Facebook-event Länk till annan webbplats. som vem som helst kan delta i och ett arrangemang på Kulturhuset i Stockholm, som har ett digert kvällsprogram (Red: Länkens målsida finns inte längre) med talare som på olika sätt har med källkritik att göra.

Bland annat medverkar professorer, folklivsforskare, psykologer och journalister och talar om konspirationsteorier och propaganda, bluffar och fejkade nyheter, myter och missuppfattningar.

Men framförallt är det en dag då man förhoppningsvis talar om källkritik på landets alla skolor.

Många medier uppmärksammar Källkritikens dag (fattas bara annat!).

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har en debattartikel Länk till annan webbplats. på i Nyheter24 där hon påminner om att lärare behöver en fortbildning värd namnet: ”så att de själva får möjlighet att slipa sin förmåga att stå emot de nya hoten mot de solida kunskaper som de unga så väl behöver.

Kunniga lärare kan ge perspektiv och rusta eleverna. Ingen elev ska få gå ut skolan utan att ha fått ett källkritiskt sinnelag och kunskap om hur information kan manipuleras och hur rykten kan spridas.”

Åsa Fahlén medverkade också i ett samtal om skolans roll för att öka kunskapen om källkritik i Gomorron Sverige. Hon deltog även i ett samtal om källkritik i Aftonbladet TV Länk till annan webbplats..

Dagens Nyheter har en intressant huvudledare Länk till annan webbplats. idag, där man påminner om att det krävs kunskaper i grunden för att kunna vara kritisk.

”Som didaktiklektorn Thomas Nygren konstaterar (Lärarnas tidning 2/3 (Red: Länkens målsida finns inte längre)) måste man känna till världen och förstå hur saker och ting hänger ihop för att överhuvudtaget kunna aktivera den kritiska blicken: ’Eleverna kan till exempel inte se om något är högerextremt om de inte vet hur högerextremism ser ut.’”

Och Svenska Dagbladet berättar i en nyhetsartikel Länk till annan webbplats. om en satsning på kritisk granskning från första skoldagen på Möllevångsskolan i Malmö.

Metros Viralgranskaren har tagit täten i arbetet för att lyfta fram vikten av källkritik. Tillsammans med Internetstiftelsen i Sverige har man haft en aktiv roll bakom Källkritikens dag. Och på Metro.se kan man göra flera olika uppgifter Länk till annan webbplats. som Viralgranskaren har konstruerat för att öva sig i förmågan att granska uppgifter på nätet. Metro har också tagit fram en lärarhandledning Länk till annan webbplats..

Den kan komplettera ett mycket användbart digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet Länk till annan webbplats. som Statens medieråd tagit fram.