Råd till regeringen i budgettider: Satsa på skolan!

Ska regeringen få bäst utväxling på sin höstbudget så borde ytterligare satsningar på skolan vara givna.

Idag samlas regeringen för överläggningar på Harpsund om statens budget. Läget är ljust för de offentliga finanserna och ekonomin växer med hela 4 procent.

Ett område som regeringen måste satsa på är skolan. I Dagens Samhälle går de två lärarorganisationerna Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ut tillsammans med Sveriges Elevråd i en debattartikel, ”Snåla inte med unga människors framtid Länk till annan webbplats.”, där man ger råd till regeringen på Harpsund och understryker att mer pengar till skolan har stor betydelse – om de används rätt.

”När regeringen nu inleder sina överläggningar i Harpsund är det viktigt att inte villkoren i skolan hamnar längst ner bland regeringens prioriteringar. Att det nu finns ett stort intresse för säkerhetsfrågor är inte märkligt mot bakgrund av det senaste årens händelser och nu väntas också polisen få ett stort resurstillskott. Men ska man vara tuff också mot orsakerna till brott är skolfrågorna helt centrala. I skolan nås också de ungdomar som har en trasslig bakgrund eller som av en eller annan anledning lockas av hatbudskap. Kan man påverka ungdomar redan under skolåldern så kan mycket vinnas både för den enskilde och för samhället?

Självklart kan mer pengar i en verksamhet vara ett problem om man är osäker på hur de ska användas. Men som representanter för elever och lärare har vi en mycket klar uppfattning om hur nya resurser till skolan ska kunna komma till god och meningsfull användning. Så skolan borde åtminstone få sin beskärda del av den höjning av kvalitén vi väntar oss på alla andra områden. Och det kostar pengar.”

Ska regeringen få bäst utväxling på sin höstbudget så borde ytterligare satsningar på skolan vara givna.

Storbankernas ekonomer ger också sina förslag idag i SvD Länk till annan webbplats.. Flera ser integrationen av invandrare som en av de största utmaningarna för svensk ekonomi.

Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, lyfter i detta sammanhang fram utbildning som centralt.

”Utbildning är det viktigaste vi kan ägna oss åt för att vi ska långsiktigt kunna växa och vara konkurrenskraftig. Men jag tror inte att utbildning räcker. När det gäller integrationsfrågan så behövs det mycket bredare lösningar än så”, säger hon.

Samtidigt läser vi idag i Dagens Samhälle Länk till annan webbplats. att kommunernas koncernresultat lyfter och man gör rekordöverskott. Orsaken är ett högt investeringstryck som ökar på den svenska konjunkturen.

Det visar också att finns den politiska viljan så finns också möjligheterna att investera. Eller som Torkild Strandberg (L) säger. Han är kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, den kommun som har störst överskott per invånare. Orsaken är främst en större bostadsaffär.

” – Vi ville frigöra pengar för att på allvar kunna gripa oss an ett miljonprogramsområde som är urtypen för ett område med utanförskap med alla dess vidhängande problem. /…/ Att förändra kommer att ta tid och kosta pengar. Men i slutänden blir investeringen god ekonomi, tror han.
– Gör vi inget blir de samhällsekonomiska kostnaderna stora. Det vore oförsvarbart. På sista raden kommer det att vara lönsamt, och ur ett mänskligt perspektiv är det nödvändigt.

Detsamma gäller för satsningarna på skolan.