Vuxenutbildning i svårigheter

Kritik framförs mot vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i landet har svårigheter. Att upphandlingen och tillsynen av vuxenutbildningen sköts av varje enskild kommun är problematiskt. I media har vi nyligen kunnat läsa exempel från Komvux i Norrköping och där framträder en bild av en urholkad och försämrad vuxenutbildning.

Lärare i kommunen har reagerat över hur dåliga deras arbetsvillkor blivit och över hur hårt och orättvist konkurrensen slår när 50 % av verksamheten är i privat regi och insyn och tillsyn närmast obefintlig.

Drygt 20-talet lärare har sökt sig bort från Komvux i Norrköping i samband med övergång från ferietjänster till semestertjänster .

I en debattartikel i Norrköpings Tidningar, "Betyg urholkas inom vuxenutbildningen", skriver Helena von Schantz, stridbar lärare och ombud för Lärarnas Riksförbund, om det larmrop från SVA1 lärare vid Komvux i Norrköping som ledde till en utredning av Eductus SVA1-kurser, en utredning som visade på flera oegentligheter och lagbrott.

Helena von Schantzs debattartikel har blivit mycket delad och lärare över hela landet bekräftar bilden som ges av en ruttnande vuxenutbildning med orättvis konkurrens, kontinuerlig intagning, kommunernas uppföljningsansvar, de korta kurserna och den infekterade arbetstidsfrågan.

Efter debattartikeln har också Norrköpings Tidningar skrivit flera nyhetsartiklar om att vuxenutbildaren Eductus bryter mot skollagen när eleverna inte genomför hela det nationella provet i svenska som andraspråk och sätter glädjebetyg. Se länkar nedan.

Anmärkningsvärt är också att lärare vill vara anonyma när de blir uppringda av en reporter. Vilka signaler har kommunen skickat ut till sina anställda när dessa uppenbarligen är rädda för repressalier om de uttalar sig i media?

Skolan bröt mot skollagen Länk till annan webbplats.

Eductus: "Vi gör förändringar nu" Länk till annan webbplats.

Elever: Fusket fortsätter på skolan Länk till annan webbplats.

Regeringen verkar medvetna om problemen inom vuxenutbildningen och har tillsatt en utredning Länk till annan webbplats. som leds av den tidigare statssekreteraren vid Utbildningsdepartementet, Roger Mörtvik, som bland annat ska se över bestämmelser gällande urval, betygsskala, högskoleförberedande examen och särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter sina behov och förutsättningar. Utredaren ska också se över om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver. Utredaren ska lämna sitt förslag i augusti nästa år.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla