Pressade kommuner och tystade lärare på Världslärardagen

Pressad skola behöver satsningar på höjda lärarlöner och förbättrade arbetsvillkor.

I dag är det Världslärardagen och Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén har skrivit om denna dag i sin blogg. Hon lyfter att det finns problem med att kunna höja sin stämma för lärare i svenska skolor idag.

"De rättigheter vi kämpat oss till i Sverige är inte självklara ute i världen. Men jag ser också att det finns tecken även i vårt land att våra rättigheter begränsas där exempelvis lärares rätt att tala med media inskränks av okunniga arbetsgivare som hotar med repressalier. Detta trots att lagstiftaren försöker stärka meddelarfriheten.

I våra egna undersökningar där medlemmar i både den privata och offentliga sektorn besvarat frågor om deras inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på så menade majoriteten av lärarna att de skulle utsättas för påföljder. Nästan 70 procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna skulle inte våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare eller skola. Det är förskräckande siffror.

Men vi får aldrig låta lärare tystas. Den dagen vi tystnar så försvagas också demokratins grund. I Sverige och i världen."

Idag har vi också kunnat se Åsa Fahlén i SVT där hon reagerar mot försöken att tysta lärare i Östersund Länk till annan webbplats..

"Här har vi en förtroendevald, en lärare på skolan som har genom organisationen och även personligen tagit upp missförhållanden på skolan. Man ser att elever mår dåligt och det har varit så under längre tid. man har lyft det i flera år och det händer ingenting. Och när man sedan får en fråga från media och påtalar det här problemet, då blir man i princip tystad av en förvaltningschef och det tycker jag är mycket upprörande."

Detta beror på att kommunföreträdare inte vet vad de sysslar med. Att kommunerna är pressade kunde vi se i går. I Studio Ett Länk till annan webbplats. berättades om närmast desperata åtgärder där Malmö stad och Helsingborgs stad letar efter lärare - i Holland. Något som ansvariga beskriver som "långsiktig satsning".

Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén förklarade bland annat att det som borde vara den långsiktiga satsningen från kommunerna/skolhuvudmännen är att fortsätta höja lärarlönerna och förbättra arbetsvillkoren. Då kan man få tillbaka en del av de tiotusentals lärare som lämnat skolan, men som kan tänka sig att återvända till yrket.

Sedan måste många andra saker göras. Att leta efter lärare i Holland hör till de mindre prioriterade sakerna ...


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla