Skriande brist på behöriga lärare i svenska skolan

Friskoleföreträdare skyller på kommunala skolor för bristen på behöriga lärare. Skolinspektionen behöver förtydliga kraven på att lärarna ska ha rätt behörighet.

I veckan presenterade tidningen Dagens Samhälle en stor granskning av andelen obehöriga lärare i den svenska skolan, ”Akut lärarbrist i var tionde skola” Länk till annan webbplats..

Det visar sig att det är betydligt vanligare att fristående grundskolor har en hög andel obehöriga lärare. På mer än var fjärde friskola (27 procent) är inte ens hälften av lärarna behöriga, men det är bara 7 procent av de kommunala skolorna som har en majoritet obehöriga lärare.

Man kan ju onekligen förvånas över att många huvudmän inte följer upp hur lärarresurserna används.

Enligt Friskolornas Riksförbunds vd, Ulla Hamilton, behöver det inte betyda att undervisningen i friskolorna är sämre. Hennes förklaring citeras nedan.

”Man kan inte sätta likhetstecken mellan legitimerade lärare och kvalitet i undervisningen. Det är ingen kvalitetsgaranti att en skola bara har legitimerade och behöriga lärare. Det handlar också om ledarskap och vilket resultat skolan levererar”, säger hon till tidningen.

Idag berättar även TV4 Nyheterna om en ny rapport från Lärarnas Riksförbund, ”Så används resurserna i kommunala skolor och i friskolor”,  som likaledes visar att legitimerade lärare återfinns i större utsträckning i kommunala skolor, och att skillnaden mellan kommunala och fristående skolor fortfarande är stor.

Undersökningen visar också bland annat de lärare som undervisar relativt små undervisningsgrupper, färre än 20 elever, återfinns huvudsakligen inom kommunal grund- och gymnasieskola. Lärare som undervisar stora grupper, fler än 30 elever, är vanligare i fristående skolor.

Förbundets ordförande Åsa Fahlén intervjuas i TV4 Nyheterna, ”Lärarfacket vill ha fler behöriga lärare” Länk till annan webbplats. och hon menar att Skolinspektionen behöver förtydliga kraven på att lärarna ska ha rätt behörighet.

I tv-inslaget utvecklar Ulla Hamilton sin förklaring jämfört med vad hon sa till Dagens Samhälle. Ansvaret för brister på behöriga lärare i friskolorna läggs förvånande nog på – de kommunala skolorna.

”Man har ju helt andra förutsättningar för att kunna lönekonkurrera från den kommunala sidan. Kommunala skolor kan gå med underskott och de kan också betala högre löner.”

Men denna (bort-)förklaring köper inte Åsa Fahlén. I en debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle idag, ”Mot lärarbristen hjälper inga bortförklaringar” Länk till annan webbplats.,  undrar hon varifrån Friskolornas Riksförbund hämtar sina uppgifterna:”Vi ser fram emot att Ulla Hamilton belägger sitt argument med hårda fakta. Det skulle innebära att det är skolor som redovisar ett underskott som betalar höga lärarlöner. Då borde rimligen låga löner också kunna förklara att det på sina håll uppstår rejäla överskott/vinster. Det är nog en mer rimlig beskrivning. ”

Hon slår också fast den enkla förklaringen att lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning:

"Viktigare än att fundera på orsakerna till sakernas tillstånd är förstås att friskolorna istället skärper sig och ser till att betala löner som lockar lärare. En fortsatt förbättring av lärarnas löneläge kan bidra till att häva lärarkrisen. Mot lärarbristen hjälper inga bortförklaringar."

I det svar som inkom från Ulla Hamilton på debattplats i Dagens Samhälle fanns det emellertid inte ett ord om löner eller arbetsvillkor. I "Även lärarfacken måste se verkligheten" Länk till annan webbplats. fortsätter Hamilton att föra fram att obehöriga i skolan ska lösa lärarbristen.

Och nej, Hamilton lyckades inte belägga sin argumentation kring att gå med underskott och betala höga löner.

I sin slutreplik som publicerades på fredagen, "Obehöriga lärare är inte lösningen" Länk till annan webbplats., så förklarar Åsa Fahlén att lösningen på lärarbristen inte är att återigen fylla klassrummen med obehöriga lärare. Det finns nu flera olika kortare varianter av lärarutbildning för personer med en akademisk examen eller en yrkesutbildning, vilket Lärarnas Riksförbund ser positivt på.

"Men framförallt måste vi göra mer för att återrekrytera de tusentals utbildade lärare som inte längre arbetar inom skolan. SCB:s undersökning från i år visar att många, fler än 20 000, kan tänka sig att återvända om skolans arbetsgivare erbjuder bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Jag hoppas att Ulla Hamilton och Friskolornas Riksförbund tänker om och i stället lägger fokus på hur vi gör det mer attraktivt att utbilda sig till, och arbeta som, lärare. Det tåget har inte gått!"


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla