Kollektivavtalets dag

Fackförbund i offentlig verksamhet vill ha verksamhetsanpassade kollektivavtal.

Publicerad Av

I dag den 17 mars är det Kollektivavtalets dag. Det är en viktig dag på den svenska arbetsmarknaden.

I Sverige bestäms många av arbetsmarknadens regler i kollektivavtal i stället för i lag. Medan lagstiftningen normalt ser likadan ut för alla branscher, är kollektivavtalen lättare att anpassa efter branschens behov. På det sättet ger kollektivavtalen många fördelar, både för anställda och för arbetsgivare.

Idag har Lärarnas Riksförbund valt att gå ut tillsammans med tre andra fackförbund som har många medlemmar inom den offentliga sektorn. De företräder lärare, sjuksköterskor och läkare – och de är oroliga för motpartens inställning till vilka slags avtal som man vill ha.

De skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle, ”Anpassa kollektivavtalen efter verksamheten, SKL” Länk till annan webbplats. att den största motparten på arbetsgivarsidan inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för de olika verksamheter de företräder.

”Det behövs motparter som ser oss som företrädare för livsviktiga professioner och som ger våra medlemmar förutsättningar att fullt ut utöva sina professioner”, skriver företrädare för flera fackförbund.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla