Viktigt satsa på elevhälsan

Bristerna i elevhälsan är ett nationellt problem. Elevhälsan är ett viktigt verktyg för att många elever ska kunna klara av skolan och hänga med i undervisningen.

Publicerad Av

Idag läser vi om att elevhälsan brister i Lunds kommun Länk till annan webbplats.. Men detta är inte ett lokalt problem, utan ett nationellt problem, som Lärarnas Riksförbund nyligen lyfte tillsammans med Akademikerförbundet SSR i en gemensam debattartikel.

Det är Sydsvenskan som rapporterar om att elevhälsan vid gymnasieskolor i Lund inte lever upp till de krav som finns i skollagen, ”Elevhälsan på Lunds gymnasier håller inte måttet”. Länk till annan webbplats.

Enligt en tillsyn som Skolinspektionen gjort har elever på bara en av fyra skolor tillgång till skolpsykolog. Den enda gymnasieskolan som har tillgång till en psykolog är Polhemskolan.
Även skolkuratorer är en bristvara enligt den nya rapporten. En av de kuratorer som intervjuats i rapporten säger att det förebyggande arbetet inte hinns med.

Elevhälsan är ett viktigt verktyg för att många elever ska kunna klara av skolan och hänga med i undervisningen.

I sin gemensamma debattartikel ville Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, att staten ska reglera elevhälsan tydligare och satsa tillräckliga resurser.


Mer inom ämnet

Den gemensamma debattartikeln har publicerats runtom i landet. Se sammanställning nedan:


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla