Hot och övergrepp i skolans värld

En ledningsfråga

Senaste veckan har det kommit många oroande nyheter om övergrepp och våldtäkter i skolan. Både mot elever och mot lärare.

Elev våldtog skolkamrat Länk till annan webbplats.
Elev misstänkt för våldtäkt på lärare Länk till annan webbplats.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén medverkade på fredagen i SVT:s Morgonstudion och talade om att förekomsten av hot och våld och sexuella trakasserier ökar i skolan. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och fysiskt våld har fördubblats de senaste fyra åren.

Elever drabbas av kränkande behandling, trakasserier med hot och våld, men också lärare utsätts allt oftare.

Åsa Fahlén var tydlig:

“Det här är en ledningsfråga. Det här måste vara ett systematiskt arbete på hela arbetsplatsen. Och det har skolledningen ansvar för.”

Ska vi kunna minska och komma tillrätta med detta problem krävs det en insats från hela samhället. Våldet och trakasserier i skolan är inte bara skolans problem. Men skolan och framförallt skolledningar kan göra mycket mer än i dag för att minska förekomsten av hot och våld och trakasserier. I Morgonstudion lyfte Åsa Fahlén att i MeToo-rörelsens efterdyningar kan inte skolledningar längre sopa detta under mattan. Det är också en arbetsmiljöfråga både för elever och för lärare.

Tidigare i år hade Åsa Fahlén en debattartikel i Dagens Samhälle Länk till annan webbplats. där hon krävde att straffen för hot och våld mot lärare ska skärpas.

De signaler vi får är att det är ett tuffare klimat

Åsa Fahlén

Hon har också varit ute i SVT Länk till annan webbplats. och talat om att det blir allt vanligare att föräldrar kommer till skolan och hotar lärare:

”De signaler vi får är att det är ett tuffare klimat, säger Åsa Fahlén, som är förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

Ny problematik

Hon lyfter fram att det inte bara är elever och lärare som det handlar om.

– Det kan också vara föräldrar som kommer till skolan och hotar lärare, säger Åsa Fahlén och menar att det är en relativt ny problematik.

Det viktiga är att skolorna har rutiner för hur de ska agera när det uppstår olika våldsamheter. Åsa Fahlén tycker att skolorna ska ha bättre samarbete med polis och andra myndigheter, alla incidenter ska anmälas.

– Vi märker att det finns skolor som inte anmäler hot och våld, för att de inte vill att skolan ska få en dålig stämpel, säger Åsa Fahlén.”