Pressade lärare hinner inte ta rast

Allt tuffare arbetsbelastning

Lärarnas pressade arbetssituation beskrivs i Sydsvenskan i dag. Båda lärarorganisationerna Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har gjort egna lokala undersökningar i en rad skånska kommu­ner. Det visar sig att lärarnas klagomål på scheman har ökat drastiskt.

I dag uppmärksammar Sydsvenskan lärarnas pressade arbetssituation Länk till annan webbplats. i flera artiklar. Det visar sig att lärarnas klagomål på scheman har ökat drastiskt. Ibland finns ingen tid alls mellan att en lektion slutar och nästa börjar.

Problemen finns i hela Skåne, liksom i hela landet, kan man förmoda. Båda lärarnas organisationer Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har gjort egna lokala undersökningar i en rad skånska kommu­ner. Under två veckors tid noterade hundratals lärare om de tog ut sin lagstadga­de rast. Om man inte gjor­de det skulle man skriva varför.

I Malmö har klagomålen på lärarnas scheman ökat kraftigt.

”Vi har en drös hemska scheman som medlemmar hör av sig med. De kommer från hela staden”, säger Johan Åström, ombud för Lärarnas Riksförbund i Malmö till Sydsvenskans reporter Emma Leijnse.

Lektionerna ligger så tätt att det inte finns någon luft för oförutsedda händelser som kan kräva samtal med elever eller att skriva tillbudsrapporter. Lektionerna ligger tätt hela dagen, och när det finns luft i schemat för läraren så är elevernas skoldag slut.

”Om det händer nåt med eleverna så har lärarna inte tid att reda ut det, om de inte tar av sin lektionstid”, säger Johan Åström, som har gått igenom scheman på 40 skolor och på 35 av dem så ser han att det finns ett eller fler scheman med direkta brott mot arbetstidslagen.

Den här hösten har lärarnas klagomål på scheman ökat drastiskt. Dels har anmälningarna kommit direkt när terminen började, dels har lärare hört av sig från flera skolor i västra Malmö där det inte varit problem tidigare.

Det är lärarbristen som slår igenom. Eftersom bara behöriga lärare får ansvara för undervisningen så läggs mer undervisning ut på de behöriga lärarna. Snabbt ökande lärarlöner gör också att skolorna har färre behöriga lärare anställda. Ju lägre andelen behöriga lärare är på en skola, desto större blir trycket.

”Vi vet att lärarnas arbetsbelastning ökat rejält de senaste åren. Men det som markant ökat nu är hur schemaläggning gör så att lärarna varken hinner ta raster eller luncher. Planering, förberedelse och efterarbete i samband med lektioner saknas på oroväckande många scheman i grundskolan”, säger Johan Åström till tidningen.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla