Missförstånden fortsätter om PISA

Ifrågasättande tillbakavisas

Trots att inget annat land uppvisat en lika negativ trend som Sverige över tid, och att detta i sig är ett tecken på att något inte står rätt till i det svenska skolsystemet, så kommer det med jämna mellanrum ifrågasättanden och påståenden om att de svenska PISA-resultaten inte är så oroväckande, egentligen. Så också i dag.

Idag ser vi att den statistikintresserade managementkonsulten och läkaren Lars-Bertil Arvidsson skriver om PISA-undersökningarna i debattinlägget ”Ska Excel bestämma den svenska skolans utveckling?” Länk till annan webbplats. på Dagens Arena.

Där ifrågasätts om Sveriges fall i PISA verkligen var så allvarligt. Efter att ha gjort en hemmasnickrad analys konstaterar skribenten att ”Raset visar sig alltså vara en liten krusning på ytan men leder till krav på stora förändringar i skolan.”

Vad ska man säga om detta? Kanske påminna om vad som skrivits för att bemöta dessa felaktigheter?

I Pontus Bäckströms blogg om svensk skola i forskning, utredning och debatt bemöttes redan 2013 sådana invändningar och talet om att tappet kanske inte var så oroväckande.

Han går i blogginlägget ”Om PISA-resultat, betyg och raka felaktigheter” Länk till annan webbplats. igenom och förklarar grundläggande varför invändningar likt de som Lars-Bertil Arvidsson för fram är felaktiga. Gå in och läs!

Inget annat land uppvisar en lika negativ trend som Sverige över tid och det är en viktig indikation på att något inte står rätt till i det svenska skolsystemet

Pontus Bäckström

Pontus Bäckström avslutar sitt inlägg med följande tänkvärda ord:

”I grund och botten är väl detta en fråga om tycke och smak. Sifforna är vad de är, oavsett i vilken form de visas. Det viktiga enligt min åsikt är dock att vi inte förminskar innebörden av den resultatnedgång som syns för svensk del, samt att vi förstår den i rätt perspektiv. Inget annat land uppvisar en lika negativ trend som Sverige över tid och det är en viktig indikation på att något inte står rätt till i det svenska skolsystemet.”